Sökning: "marknadssignaler"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet marknadssignaler.

 1. 1. Påverkar grundaren aktiekursens utveckling efter en IPO? : En studie av svenska biotech-bolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oliver Gabrielsson; Victor Mofjell; [2018]
  Nyckelord :Biotech; IPO; founder imprint; founder influence; market signals; stock performance; Biotech; IPO; grundarens avtryck; grundarens påverkan; marknadssignaler; aktiekursutveckling;

  Sammanfattning : Marknaden för biotech-relaterade produkter är komplex och har ökat explosionsartat de senaste åren. Bolag som verkar inom denna bransch är ofta kapitalintensiva och tungt beroende avforskning för att lyckas i det långa perspektivet. Utbudet av biotech-relaterade produkter möteren ständigt överväldigande efterfrågan. LÄS MER

 2. 2. Goodwillredovisning : Ett kommunikativt perspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Per Bjuhr; Sten-Åke Jonsson Lundevall; [2013]
  Nyckelord :Goodwill; Redovisning; Kommunikation; Ledningsmotiv; Nedskrivningar; Verkligt värde;

  Sammanfattning : I vår uppsats studerar vi goodwillredovisning utifrån ett kommunikativt perspektiv. Vigenomför en litteraturstudie och en innehållsanalys för att finna samband mellangoodwillredovisning och kommunikation. LÄS MER

 3. 3. EU:s vattendirektiv: ekonomiska styrmedel för ett uthålligt vattenbruk i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nils Henoch; Evelin Musanovic; [2007]
  Nyckelord :EU:s Vattendirektiv; ekonomiska styrmedel; uthålligt vattenbruk; prispolitik; externa effekter; principen förorenaren betalar.;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder hur svensk prispolitik på vatten bör utformas för ett uthålligt vattenbruk och för att motsvara de krav som ställs i EU:s vattendirektiv. En sammanställning av andra länders tillvägagångssätt och förvaltningens (Vattenmyndigheterna, Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)) inställning används som vägledning beträffande de rekommendationer vi ger på hur en svensk prispolitik på vatten bör utformas. LÄS MER

 4. 4. Coordination in the Irish Beef Sector : analyses of partership arrangements

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Andersson; [2006]
  Nyckelord :Ireland; beef; coordination; collaboration; contracts; slaughterhouse;

  Sammanfattning : Beef production is an important part of the Irish food sector. There are more than one million dairy cows and suckler cows in the country respectively. In 2002 the beef industry's annual turnover was €3.8 billion. LÄS MER

 5. 5. Marknadssignaler inom Swedish Meats : en tillämpning av supply chain management

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fredrik Johansson; [2000]
  Nyckelord :Swedish Meats; svinproduktion; grisproduktion; Supply Chain Management; marknadssignal; varuflöde; samordning; produktionskontrakt; leveranskontrakt; avräkningspris;

  Sammanfattning : Supply Chain Management är ett tankesätt som går ut på att kundernas önskemål skall identifieras och uppfyllas innan det kommer krav från deras sida. Ett sätt att nå detta mål är att utgå från kunden då den framtida produktionen planeras. LÄS MER