Sökning: "marknadsundersökning ICA"

Hittade 1 uppsats innehållade orden marknadsundersökning ICA.

  1. 1. "ICA I love eco" : - når budskapet fram?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Linn Hägg; Elin Gidmark; [2009]
    Nyckelord :Grön marknadsföring; kommunikationsprocessen; kommunikationskanaler; framgångsrik reklam; attityder; reklam;

    Sammanfattning : Konsumtionen har under de senaste årtiondena ökat drastiskt. Till viss del kan den ökade konsumtionen förklaras i den ökade folkmängden i världen, men än mer är ökningen relaterad till att vi människor har förändrat vårt konsumtionsmönster. LÄS MER