Sökning: "marknadsundersökning design"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden marknadsundersökning design.

 1. 1. Säg vad du vill - Att komma ut som homosexuell

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stefan Stoimenov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Homosexuella personer som kommer ut inför familj och vänner upplever ofta detta som stressande. Den här studien syftar till att undersöka hur produktdesign kan underlätta för unga vuxna homosexuella män att komma ut till en familjemedlem. LÄS MER

 2. 2. Resa med små barn : Packningslösning för småbarnsfamiljer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Harriet Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Bagage; ensam; packning; problem; resa; små barn; tåg;

  Sammanfattning : Resultatet av det här projektet grundar sig i problemställningen mycket packning när man reser med små barn. Problemet grundar sig i att små barn ofta kräver flera olika sorters produkter, vilket medför en problematik när man ska ut och resa. LÄS MER

 3. 3. Hur kan produktdesign förbättra kommunikationen mellan grundskolelärare och elever med NPF diagnoser?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Line Sandborgh; [2019]
  Nyckelord :neurodevelopmental disorders; product design; adhd; autism; communication; teacher; student; user research; device;

  Sammanfattning : Elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) upplever en försämrad skolgång på grund av att den är dåligt anpassad efter deras behov. Grundskolelärare har ett ansvar att anpassa sin undervisning så den passar alla, men deras ökade belastning lämnar lite tid över till att kommunicera med sina elever på individnivå för att ta reda på deras behov. LÄS MER

 4. 4. Användning av drönare i skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Daniel Marinder; [2019]
  Nyckelord :UAV; Marknadsundersökning; Ortofoton;

  Sammanfattning : The drone (UAV) was initially developed for military purposes in order to reduce the risk of pilots. Significant for a drone is that it can fly by itself or be remotely controlled by a operator. The drone's size, price and handling have made it more attractive to the forest industry. LÄS MER

 5. 5. Ta min hand. Hur kan man med hjälp av produktdesign stödja nedsatt muskelstyrka i händerna för personer med MS?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Dumitrescu Daniil; [2019]
  Nyckelord :Produktdesign; Multipel Skleros; Disability;

  Sammanfattning : Att inte kunna vara självständig i sitt eget hem och att ständigt behöva vara beroende av sambos, familjemedlemmar och personliga assistenter är en underliggande faktor för en försämrad livskvalité. Självständighet är ingen självklarhet för personer med Multipel Skleros (MS) på grund av deras funktionsnedsättningar som resulterar i funktionshinder i hemmet. LÄS MER