Sökning: "markstabilisering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet markstabilisering.

 1. 1. Strukturella förbättringar av en markstabiliseringsmast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Axel Skog; [2021]
  Nyckelord :ANSYS; FEA; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; ground stabilization; CAE; CAD; ANSYS; FEM; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; markstabilisering; CAE; CAD;

  Sammanfattning : This report has examined the possibilities of stiffening and strengthening a ground stabilization mast, in a way that a small production company can manufacture. The soil stabilization technique in question is Jet-Grouting also called injection drilling, which involves drilling to the desired depth and then letting high-pressure water jets mixed with filling mass to erode the surrounding soil mass and form pillars below the ground surface. LÄS MER

 2. 2. Åtgärdsplan mot sättningsskador : En allmän jämförelse mellan pålning- och geopolymermetoden.

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Israel Leyton; [2017]
  Nyckelord :Settlement damages; piling; geoplymer metohd; foundation reinforcements; Sättningsskador; pålning; geopolymermetoden; grundförstärkningslösningar;

  Sammanfattning : Efterfrågan av grundförstärkningsarbeten har ökat markant och blir alltmer vanligare runtom i världen. I dagsläget finns ett flertal lösningar till sättningsskador, och likaså även deolika faktorerna som avgör vilken som är lämpligast att använda. LÄS MER

 3. 3. Termisk vattenavsaltning med industriell spillvärme : En förstudie om att avhjälpa sötvattenbristen på södra Öland genom att nyttja spillvärmen från Cementa i Degerhamn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Daniela Backlund; Jenny Palmenäs; [2017]
  Nyckelord :cementindustri; dricksvatten; färskvatten; konstgjord infiltration; Mörbylånga kommun; spillvärme; Sverige; termisk avsaltning; vattenbrist; vattenresurser; värmeåtervinning; Öland;

  Sammanfattning : År 2016 upplevde Öland historiskt låga grundvattennivåer, vilket skapade svårigheter för både allmänheten och jordbruket att tillgodose färskvattenbehovet. Tankbilar med sötvatten kördes från Kalmar till Öland för att stödja vattenförsörjningen. LÄS MER

 4. 4. Bark och armeringsmatta för att förebygga trampskador på betesytor hårt belastade av mjölkkor : en utvärdering

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Nilsson; [2014]
  Nyckelord :bark; armeringsmatta; trampskador; markstabilisering; bete;

  Sammanfattning : Ett vanligt problem på mjölkgårdar är att drivningsgator, grindhål, ytor kring vattentråg och andra högt belastade ytor blir söndertrampade under betessäsongen. Detta kan bidra till problem som sänkt djurhälsa, försämrad mjölkkvalité och dåligt fungerande kotrafik. LÄS MER

 5. 5. Armeringsmatta och bark som markstabiliserande material på betesytor till mjölkkor - en utvärdering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Caroline Johansson; [2014]
  Nyckelord :armeringsmatta; bark; markstabilisering; trampskador; bete; gropindex;

  Sammanfattning : Ett vanligt problem på mjölkgårdar är att trampskador uppkommer på betesytor som är kraftigt belastade av mjölkkor under betessäsongen. Den genomsnittliga besättningsstorleken i Sverige stiger och det leder till att problemet med trampskador ökar. Risken för trampskador tilltar vid stora mängder nederbörd. LÄS MER