Sökning: "markundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet markundersökning.

 1. 1. Miljöteknisk markundersökning på misstänkt förorenad grustäkt i Ytterhogdal

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Manda Lundström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur upplever kunder informationom miljöteknisk markundersökning? : En undersökning kring befintlig information samt en ny informationsfilm

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Annie Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Multiple intelligences. Multimedia learning. Video as a teaching tool. Learning from Online video lecture.;

  Sammanfattning : The purpose of this report was to investigate how people who order a soil analysis perceive the information about that process. According to the law the customers need to have information about the soil analysis if they order it. LÄS MER

 3. 3. Integrering av geofysiska metoder i miljötekniska markundersökningar - En litteratur- och intervjustudie om dess styrkor, svagheter och potentiella samhällsekonomiska nyttor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Mikael Jakobsson; [2016]
  Nyckelord :Geofysiska undersökningsmetoder; miljöriskbedömning; miljöteknisk markundersökning; förorenade områden; resistivitetsmätningar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A central part of the risk assessment of contaminated sites is to conduct surveys of the area to assess the need for remediation. Through literature and interview studies this essay examined how geophysical methods can help to improve the environmental risk assessment of contaminated sites in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av bensenförorening i grundvatten, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm : JB- sondering, installation av grundvattenrör samt provtagning med passiv diffusionsprovtagare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Emma Graaf; [2015]
  Nyckelord :groundwater flow grundvattenflöde; passive diffusion sampling; environmental assessment; installation of groundwater monitoring wells; soil-rock penetration test; benzene; gas works; groundwater; Contaminated soil; passiv diffusionsprovtagning; miljöprovtagning; grundvattenrörinstallation; JB-sondering; bensen; gasverk; förorenad mark; grundvatten; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Norra Djurgårdsstaden is an urban area in northeastern Stockholm and has been soil remediated down to the water table. The contamination in the area includes polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), cyanide, heavy metals and BTEX. LÄS MER

 5. 5. Bedömningar av föroreningars utbredning i mark med punktkällor – Utvärdering och erfarenheter från riktad provtagning vid nedlagda bensinstationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Åsa Skytt; [2013]
  Nyckelord :utvärdering; riktad provtagning; föroreningsutbredning; översiktliga miljötekniska markundersökningar; förorenad mark; SPIMFAB; bensinstationer; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Small-scale environmental soil surveys at assumed point sources are done through targeted sampling at a limited number of sampling locations which makes delineation of a contaminated area difficult. However, if a decision of remediation is taken due to the results of a small-scale environmental soil survey, the size of the contaminated area still has to be assessed. LÄS MER