Sökning: "markus bergman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden markus bergman.

 1. 1. Strategies for mitigating foreign exchange risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Bergman; Markus Rosén; [2021]
  Nyckelord :FX Risk; FX Exposure; FX Hedging; Cash Flow-at-Risk; Optimal Hedging Strategy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Foreign exchange risk management is important for multinational companies since changes in exchange rates can have significant effects on financial results. Following their extensive international operations, Thule Group is one such organization. LÄS MER

 2. 2. Migrering till Linux för inbyggda system : En förstudie gjord på företag Low VisionInternational

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Johannes Bergman; Markus Torsson; [2017]
  Nyckelord :data; datateknik; dator; linux; os;

  Sammanfattning : Användningen av Linux i inbyggda system fortsätter att öka för varje år. Öppen källkod och nya verktyg för utvecklandet av Linux för inbyggda system har inte bara gjort Linux till ett kostnadseffektivt val, utan även ett tidseffektivt val. LÄS MER

 3. 3. Främlingsfientlighetens grogrund : en pentadanalys av Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2014

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Markus Bergman; [2015]
  Nyckelord :retorik; dramatism; pentad; Kenneth Burke; främlingsfientlighet; Sverigedemokraterna; Almedalen; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats genomförs en pentadanalys, i syftet att studera dels på vilket sätt – om alls – det manifesteras en främlingsfientlighet hos Sverigedemokraterna, dels vilka motiv och vilken världsbild partiets ordförande, Jimmie Åkesson, blottlägger. Den retoriska artefakten utgörs av det anförande Åkesson höll i Almedalen 2014. LÄS MER

 4. 4. Extrema sportutövare : Heroiska äventyrare, naiva idealister eller galna risktagare?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning; Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning

  Författare :Glenn Falkhäll; Markus Bergman; [2009]
  Nyckelord :Äventyr; extrema sporter; risktagande; risksökande; sensationssökande; segling; bergsklättring; BASE jumping; mediepåverkan; edgework; summiteering; mountaineering; friluftsliv; Monaminoxidas; MAO;

  Sammanfattning : Man has always in one way or another had to take risks in order to survive, but in today's society, voluntary risks increased markedly. It is about both physical and financial risks. The aim of this essay is to problematize what it is for properties that drive people to extreme sports and adventure travel. LÄS MER