Sökning: "markvederlag"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet markvederlag.

 1. 1. Beräkning av skogens anskaffningsvärde och skogsavdragsutrymme vid fastighetsreglering av fastigheter med skogsmark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Torstensson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningI EU:s skogsstrategi 2030 vill kommissionen främja till kompetensutveckling för attsedermera kunna bredda skogens användning vilket ska leda till en bättre ekonomisksituation för skogsägarna.1I Sverige finns flera sätt att förvärva skog, ett av sätten ärgenom fastighetsreglering. LÄS MER

 2. 2. Markvederlag vid fastighetsreglering - En studie om tillämpningen av FBL 5 kap. 2 §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Albin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; fastighetsreglering; ändamålsenligt; FBL 5 kap. 2 §; markvederlag; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Chapter 5 article 2 of the Property Formation Act reads that the person who forfeitsland shall be compensated with land primarily. This means that the principal rule isthat land shall be compensated with land, but when this is not deemed appropriated compensation in money is acceptable. LÄS MER