Sökning: "marriage"

Visar resultat 1 - 5 av 528 uppsatser innehållade ordet marriage.

 1. 1. Partner eller rumskompisar? En studie om kravet sexuellt samliv för ett samboförhållande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nabyiel Pieter Marionell; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; sexuellt samliv; samboskap; samboförhållande; sambo; äktenskap; sambolagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett samboförhållande är ett förhållande mellan två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med parförhållande avses en förbindelse vari som regel ingår sexuellt samliv. LÄS MER

 2. 2. Gender Imbalance and Educational Investments in China

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jessica Johansson; Anna Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Sex Ratio; Education; One Child Policy; Marriage; Signaling;

  Sammanfattning : An unintended consequence of the One Child Policy, introduced in 1979, has been the increasing sex ratio imbalance in China. This has resulted in millions of excess males, facing difficulties in finding a spouse. LÄS MER

 3. 3. Barnäktenskap en kvalitativ studie om hur hederskultur påverkar barnäktenskap i Sverige

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Shamoun Wardeh; [2022]
  Nyckelord :Child Marriage; Honor culture; Strandards of honor.;

  Sammanfattning : The reason for the thesis is to show that child marriage not only occurs in Eastern countries, Africa, and Asia, but there are also child marriages here in Sweden. The honor culture is one of the important reasons that contributes to child marriage. LÄS MER

 4. 4. Äktenskap för alla? En analys av hur samkönade par kan få en rätt att gifta sig enligt Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Rosenqvist; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; Familjerätt; Samkönade äktenskap; EKMR; Europakonventionen; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samkönade äktenskap har sedan början av 2000-talet blivit tillåtna i stora delar av Europa. Utvecklingen har däremot inte spridits jämnt över alla Europas länder och det finns heller inte en rätt för samkönade par att gifta sig enligt Europakonventionen. I fallet Schalk and Kopf v. LÄS MER

 5. 5. Representationen av HBTQ personer i läromedel : En kritisk innehållsanalys av läromedel inom religionskunskapsämnet gällande HBTQ inkluderande innehåll

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Religion; textbooks; queer; queer education; normcritical and education.; Religion; läromedel; queer; utbildning; normkritik.;

  Sammanfattning : This paper´s main purpose was to analyse textbooks used in religious studies in Sweden in upper secondary education to see how LGBTQ persons and information about norm breaking sexual identities is emphasized in these textbooks. To obtain that information a context analysis was used and five books were used during this specific analysis. LÄS MER