Sökning: "martin dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden martin dahlberg.

 1. 1. Familjens påverkan på omvårdnaden: Jordanska sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karl Dahlberg; Martin Kjellman; [2019-08-16]
  Nyckelord :Semistrukturerade intervjuer; sjuksköterskor; familjens påverkan på vården; familjecentrerad vård; mellanöstern; omvårdnad;

  Sammanfattning : Familjen är en oundviklig del i vården och i tidigare forskning ses brist på studier som belyser sjuksköterskors uppfattning om familjens roll i vården. Föreliggande studie är genomförd i Jordanien i syftet att belysa sjuksköterskans uppfattning om familjens roll och dess påverkan på omvårdnadsarbetet i Jordanien. LÄS MER

 2. 2. The consequences of screwing up - How components of your brand equity are affected by a corporate scandal

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Henrik Dahlberg; Martin Trosell; [2019-07-03]
  Nyckelord :Scandals; Gender; CSR; CSiR; Brand equity; Emotions;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Design och vidareutveckling av helautomatiserad utfodring

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för produkt- och produktionsutveckling

  Författare :Kathrin Dahlberg; Joshua Qvist Safonovs; Johannes Samuelsson; Jonatan Eriksson; Hampus Tengfjord; Martin Krogh; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utveckling av drivrutin till Intermec Easycoder 501 XP

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Andreas Dahlberg; Martin Bengtsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. SPILLOVER EFFECTS OF FDI IN THE SERVICE SECTOR IN MOROCCO - A Case Study of the Emerging Call-Centre Industry -

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Martin Dahlberg; [2006]
  Nyckelord :foreign direct investments; spillover effects; Morocco; Call-centre industry; Service sector; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : The positive effects of foreign direct investments have encouraged several developing countries to offer preferential treatment of foreign investors. In addition to creating employment opportunities, it is argued that one of the most important contributions of foreign direct investments is the transfer of skills and knowledge i.e. LÄS MER