Sökning: "martin elofsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden martin elofsson.

 1. 1. Virtuell design av en testrigg för ett vindkraftverks drivlina - Analys av vibrationsdynamik

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Martin Carlsson; Emma Elofsson; Johanna Risö; David Sandelind; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Framställning av en digital höjdmodell över Storsjö strand i Östersund

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Martin Elofsson; Fredrik Öberg; [2011]
  Nyckelord :digital höjdmodell;

  Sammanfattning : Östersunds kommun behövde höjddata inför planeringen av ett nytt bostads- och rekreationsområde som kallas Storsjö strand där en ny fördjupad översiktplan tagits fram. Syftet med examensarbetet var att skapa en digital höjdmodell över en del av området. Mätningar med Leica GNSS-utrustning samt totalstation utfördes under några dagar. LÄS MER

 3. 3. Recovery of Illegal State Aid from a Beneficiary’s View - The exception of legitimate expectations, the (mal)functioning air bag of the State aid policy

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Elofsson; [2010-08-13]
  Nyckelord :Europarätt; Konkurrensrätt; European Law; Competition Law;

  Sammanfattning : The member states of the European Union grant subsidies for various reasons. The purpose of such State aid can be economic and social as well as political and strategic. It can correct market failures by, for example, supporting research and development as well as investment in environmental technology. LÄS MER