Sökning: "martin johansson umeå"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden martin johansson umeå.

 1. 1. Text-parasiter : En tanke-vandring kring vår relation till texter och läsande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnea Frick; [2019]
  Nyckelord :Parasite; Symbiosis; Werther-effect; Reading; Good and Evil; Fahrenheit 451; Relationship to reading; Relationship to text; Propaganda; Implied Reader; Parasit; Symbios; Werther-effekt; Läsning; Gott och Ont; Fahrenheit 451; Relation till läsning; Relation till text; Propaganda; Implicit läsare;

  Sammanfattning : This study explored the reading-subjects relationship to reading and texts, and if this relationship, through metaphors, could be compared to that of a parasite or a symbiosis. In other words the question that was asked was; can the reading-subjects relationship to the written text be compared to that of a parasite and it’s host, or is the relationship more similar to that of a symbiosis? The method for the study has been to find and compare different views on reading and text, that has been presented by a series of different theoreticians. LÄS MER

 2. 2. Thinking about thinking : A study of anxiety, neuroticism and Need for Cognition.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Martin Johansson; Anders Ölund; [2017]
  Nyckelord :Anxiety; Neuroticism; Big Five; FFM; NFC; Need For Cognition; Ångest; Neuroticism; Big Five; FFM; NFC; Need For Cognition;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that the FFM factor neuroticism was negatively correlated with Need for Cognition. Anxiety has been shown to be highly correlated with neuroticism. It has also been shown that women tend to score higher on both neuroticism and anxiety. Need for Cognition has been shown to predict long term academic success. LÄS MER

 3. 3. Internet of Things, bekvämt, men säkert? : En studie kring säkerhetsaspekter inom IoT

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Johansson; Martin Göthe; [2017]
  Nyckelord :Internet of Things; IT-Säkerhet; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : The new technological phenomenon Internet of Things (IoT) is steadily growing and has become more incorporated into our daily lives. The technology can be found in a variety of applications in today's society and has helped to simplify and streamline tasks and processes. LÄS MER

 4. 4. Koalitioners betydelse enligt ACF : En fallstudie av Skatteverkets planerade flytt från Lycksele

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Johansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Inkludering av nyanlända elever i idrott och hälsa : Lärares uppfattningar om inkluderande undervisning av nyanlända elever i ämnet idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Martin Johansson; [2015]
  Nyckelord :Integrering; invandare; språkbarriär; inkluderande strategier.;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har upplevt en ökad andel nyanlända elever i undervisningen vilket ställer krav på inkludering av de nyanlända eleverna. Denna studie avser att öka förståelsen för inkluderingsproblematiken av nyanlända elever i årskurs 7-9 i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER