Sökning: "martina gosende"

Hittade 1 uppsats innehållade orden martina gosende.

  1. 1. Anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem som insjuknat i demens : en analys av självbiografier

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

    Författare :Margareta Bengtsson; Martina Gosende; [2008]
    Nyckelord :Dementia; Alzheimer’s; relatives; experience; Demens; Alzheimers; anhöriga; upplevelse;

    Sammanfattning : När en familjemedlem drabbas av demens förändras hela livssituationen för den anhörige. För att sjuksköterskan ska kunna stödja de anhöriga krävs det kunskap och ökad förståelse om de anhörigas vårdarroll i hemmet. LÄS MER