Sökning: "marxismen konsekvenser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden marxismen konsekvenser.

  1. 1. Att vara emot : uppror, motstånd och konstituerande makt i det post-fordistiska samhället

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Patrik Baard; [2005]
    Nyckelord :marxistisk sociologi; samhällsförändring; politisk verksamhet; sociala rörelser; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Ambitionen med denna uppsats är att förstå hur den autonoma marxismen analyserar förutsättningarna för politisk mobilisering och kamp i dagens samhälle. Det handlar om samhällets förändringar, det vill säga förändringar i produktionsordningen och processen i största allmänhet. LÄS MER