Sökning: "marxistisk litteraturteori"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden marxistisk litteraturteori.

 1. 1. Den värdefulla kanon : En studie av den litterära kanon som förmedlare av nationella värden och som ett medium för gemensam kulturell identitet i skola och utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Veronica Söderlund; [2018]
  Nyckelord :intersektionalitet; kanon; kanondebatten; Kristdemokraterna; kulturarv; litterära urval; skolans värdegrund;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att pröva det som antas vara det svenska litterära kulturarvets eventuella gestaltningar av gemensamma nationella värden. Detta görs med utgångspunkt och bakgrund i den politiska debatten kring förslaget om införandet av en nationell litterär kanon i skolan. LÄS MER

 2. 2. "Jag är bara här tillfälligt" : Identitetsskapande i arbetarromaner från 2010-talet av Sara Beischer och Jack Hildén

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Catharina Bergman; [2016]
  Nyckelord :arbetarlitteratur; identitet; prekariat; marxistisk litteraturteori; Sara Beischer; Jack Hildén;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att reda ut hur huvudgestalterna i Sara Beischers roman Jag ska egentligen inte jobba här (2012) och Jack Hildéns roman Vi, vi vaktmästare (2014) formar identiteter utifrån arbetet samt hur de ser på sig själva utanför arbetet. Detta gör jag genom att utgå ifrån definitioner av begreppen "identitet" och "prekariat". LÄS MER

 3. 3. North vs. South : En litterär studie av den sociala geografin i 1800-talets England

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Jenny Johnson Johnen; [2014]
  Nyckelord :klassresa; klass; raymond williams; bourdieu; industriella revolutionen; north and south; marxistisk litteraturteori; elizabeth gaskell; viktorianska författare; viktorianska perioden; charles dickens; klasskamp; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : North and South är en socialrealistisk roman av Elizabeth C. Gaskell som undersöker klassdistinktionen mellan arbetstagare och kapitalägare. LÄS MER

 4. 4. Sveriges arbetarklass i utveckling : en studie av klass i Mig äger ingen och Yarden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Jonas Pramle; [2013]
  Nyckelord :Mig äger ingen; marxistisk litteraturteori; Kristian; Lundberg; klasstillhörighet; klass; etnicitet; biografier; arbetarklass; arbetarlitteratur; Linderborg; Yarden; svenskt 1900-tal; Åsa; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats syftar till att studera hur representanter för arbetarklassen framställs i romanerna Mig äger ingen (2006) och Yarden (2009). Vidare undersöks det huruvida man genom dessa verk kan följa arbetarklassens utveckling i Sverige under den senare delen av 1900-talet. LÄS MER

 5. 5. Att bli någon annan - skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Malin Reimerthi; [2011]
  Nyckelord :Majgull Axelsson; genus; klass; Slumpvandring; Beverly Skeggs; marxistisk litteraturteori; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar upp hur kvinnorna i Majgull Axelssons roman Slumpvandring fårhåller sig till de rådande klass - och genusideal som finns, och hur de förändras under 1900-talet. Genom att titta på de hur de hegemoniska kvinnoideal som finns i samhället är av en kvinna ur medelklassen så ser man hur arbetarklassens kvinnor hela tiden måste förhålla sig till dessa. LÄS MER