Sökning: "masara"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet masara.

  1. 1. Kolfiberförstärkning av betongkonstruktioner med avseende på böjningoch tvärkraft : En hypotetiskt plattrambro modellerad i Brigade Standard och en T-balk

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

    Författare :Masara Dagdony; Toba Rashid; [2017]
    Nyckelord :carbon fibre; CFRP; FRP; reinforcement; concrete; shear; bending; kolfiber; förstärkning; kolfiberförstärkning; betongkonstruktion; böjmoment; tvärkraft;

    Sammanfattning : Samhället ändras konstant men detta innebär inte bara en förändring för människorna i samhället utan också att nya krav ställs på konstruktionen som brukas av människorna. Många byggnadskonstruktioner kan därmed behöva en förstärkning efter en viss tid. LÄS MER