Sökning: "maskin valsning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden maskin valsning.

 1. 1. Utveckling av redskap för tillverkning av majsmjöl i Muthumba

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Maria Fajersson; [2012]
  Nyckelord :Agriculture; developing countries; Muthumba; Malawi; maize flour.; Jordbruk; u-land; Muthumba; Malawi; majsmjöl;

  Sammanfattning : Följande uppsats redogör för ett produktutvecklingsprojekt som har resulterat i ett förslag till ett handredskap för framställning av majsmjöl, tänkt att användas av kvinnorna i Malawi. Dock har det huvudsakliga fokuset i projektet varit metoder för produktutveckling för utvecklingsländer. LÄS MER

 2. 2. Förbättringsförslag på banduppbyggnaden : Outokumpu Stainless AB Thin Strip

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Martin Pusa; [2008]
  Nyckelord :Förbättringar; krafter; stålindustri;

  Sammanfattning : Uppgiften var att undersöka en maskins prestanda genomatt identifiera brister och föreslå förbättringar.Alla rostfria stålband som skall genomgå process i valsverk eller bandslip måste först prepareras i banduppbyggnaden. I denna maskin svetsas strips till bandets ändar. Det möjliggör valsning av hela bandlängden. LÄS MER