Sökning: "maskininlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 1305 uppsatser innehållade ordet maskininlärning.

 1. 1. Machine Learning model applied to Reactor Dynamics

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Dionysios Dimitrios Nikitopoulos; [2023]
  Nyckelord :Master Thesis; Machine Learning; stability; Energy distribution profiles; Prediction; frequency; decay ratio; Data processing; POLCA-T; Pytorch; testing data; RMSE. ii;

  Sammanfattning : This project’s idea revolved around utilizing the most recent techniques in MachineLearning, Neural Networks, and Data processing to construct a model to be used asa tool to determine stability during core design work. This goal will be achieved bycollecting distribution profiles describing the core state from different steady statesin five burn-up cycles in a reactor to serve as the dataset for training the model. LÄS MER

 2. 2. Vem eller vad kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett självkörande fordon? : En analys av gällande rätt och föreslagen lagstiftning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petri Dahlström; [2023]
  Nyckelord :Self-driving; autonomous; automated; automatic; AV; vehicles; cars; artificial intelligence; AI; machine learning; electronic person; criminal liability; Självkörande; autonoma; automatiserade; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; elektronisk person; fordon; bilar; straffrättsligt ansvar; ansvarsbedömning;

  Sammanfattning : The last decade has seen a rapid advancement in the fields of artificial intelligence (AI) and automation, with terms such as machine learning, deep learning and algorithms finding their way into everyday conversations. The usage of AI is evergrowing and present in many areas of life such as health care, financial services, and social media interactions. LÄS MER

 3. 3. Finding ways of optimizing coagulant dosage, for a more sustainable wastewater treatment process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Hanna Sjöman; [2023]
  Nyckelord :Wastewater treatment process; coagulant dosage; COD; machine learning; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The wastewater treatment process at Oatly consists of several treatment steps of which, two are chemical treatment steps involving coagulation followed by flotation to remove phosphorous and COD. The coagulant dosage is mainly determined based on the operator’s experience and supported using results from jar tests. LÄS MER

 4. 4. Regression with Bayesian Confidence Propagating Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Raghav Rajendran Bongole; [2023]
  Nyckelord :Machine Learning; Neural Networks; Brain-like computing; Bayesian Confidence Propagating Neural Networks; Maskininlärning; neurala nätverk; hjärnliknande datorer; Bayesian Förtroendespridande neurala nätverk;

  Sammanfattning : Bayesian Confidence Propagating Neural Networks (BCPNNs) are biologically inspired artificial neural networks. These networks have been modeled to account for brain-like aspects such as modular architecture, divisive normalization, sparse connectivity, and Hebbian learning. LÄS MER

 5. 5. Metod för ett automatiserat frågebesvarande i det svenska språket

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Kristian Penna; [2023]
  Nyckelord :question answering; natural language processing; artificial intelligence; machine learning; deep learning; artificial neural networks; transformer; BERT; sentence transformers; semantic textual similarity; frågebesvarande; språkteknologi; artificiell intelligens; maskininlärning; djupinlärning; artificiella neurala nätverk; transformer; BERT; sentence transformers; semantisk textlikhet;

  Sammanfattning : I ärendehanteringssystem utgör avslutade ärenden en värdefull datamängd bestående av par av frågor och svar som organisationer med rätt metoder kan dra nytta av för att utvinna fördelar. I denna studie har en Sentence Transformers-modell blivit finjusterad för question answering som tillsammans med en datamängd från ett ärendehanteringssystem automatiskt kan besvara organisationsspecifika frågor i det svenska språket. LÄS MER