Sökning: "maskininlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 1054 uppsatser innehållade ordet maskininlärning.

 1. 1. Making Use of the Factor Zoo: An unpretentious attempt to predict asset returns using machine learning methods.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Line Clausen; Jesper Strömberg; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Factor modeling with the purpose of estimating assets returns is a dynamic and ever changing subject within finance. Recent literature has presented over 300 different fac-tors that seem to have significance in predicting asset returns. This new phenomenon in factor modeling has been dubbed ”The Factor Zoo”. LÄS MER

 2. 2. Real-time Human Detection using Convolutional Neural Networks with FMCW RADAR RGB data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Phan; Rogelio Medina; [2022]
  Nyckelord :Human Detection; Machine Learning; Convolutional Neural Networks; YOLO; FMCW Radar; Human Detection Evaluation; Människodetektering; Maskininlärning; Neurala faltningsnät; Djupa faltningsnät; YOLO; FMCW Radar; Utvärdering;

  Sammanfattning : Machine learning has been employed in the automotive industry together with cameras to detect objects in surround sensing technology. You Only Look Once is a state-of-the-art object detection algorithm especially suitable for real-time applications due to its speed and relatively high accuracy compared to competing methods. LÄS MER

 3. 3. Deep neural networks for food waste analysis and classification : Subtraction-based methods for the case of data scarcity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :David Brunell; [2022]
  Nyckelord :Siamese network; convolutional neural network;

  Sammanfattning : Machine learning generally requires large amounts of data, however data is often limited. On the whole the amount of data needed grows with the complexity of the problem to be solved. Utilising transfer learning, data augmentation and problem reduction, acceptable performance can be achieved with limited data for a multitude of tasks. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Johanna Stenius; [2022]
  Nyckelord :hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Sammanfattning : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. LÄS MER

 5. 5. Federated Learning for Natural Language Processing using Transformers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Kjellberg; [2022]
  Nyckelord :Machine Learning; Federated Learning; Distributed Machine Learning; Natural Language Processing; BERT; ALBERT; Transformers; Data Privacy.; Maskininlärning; Federerad inlärning; Distribuerad Maskininlärning; Språkteknologi; BERT; ALBERT; Transformers; Dataintegritet.;

  Sammanfattning : The use of Machine Learning (ML) in business has increased significantly over the past years. Creating high quality and robust models requires a lot of data, which is at times infeasible to obtain. As more people are becoming concerned about their data being misused, data privacy is increasingly strengthened. LÄS MER