Sökning: "maskininlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 527 uppsatser innehållade ordet maskininlärning.

 1. 1. Sentimentanalys av svenskt aktieforum för att förutspå aktierörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Michel Sebastian Ouadria; Ann-Stephanie Ciobanu; [2020]
  Nyckelord :Sentiment analysis; Stock market; Machine Learning; Support Vector Machine; Naive Bayes; Extreme Gradient Boosting; Sentimentanalys; Aktiemarknad; Maskininlärning; Stödvektormaskin; Naive Bayes; Extreme Gradient Boosting;

  Sammanfattning : Förevarande studie undersöker möjligheten att förutsäga aktierörelse på en dagligbasis med sentimentanalys av inlägg från ett svenskt aktieforum. Sentimentanalys används för att finna subjektivitet i form av känslor (sentiment) ur text. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av maskininlärning med Azure kognitivtjänst QnA-Maker : Applied machine learning with Azure cognitive service QnA-Maker

  M1-uppsats,

  Författare :Sebastian Jäger; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Energibesparande renoveringspotential - Renoveringspotentialen för det svenska flerbostadshusbeståndet uppskattad med maskininlärning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Viktor Karlsson; Kajsa Jörgensson; [2020]
  Nyckelord :Maskininlärning; renoveringsåtgärder; energibesparing; flerbostadshusbeståndet; RISE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det Svenska flerbostadshusbeståndet från åren 1945-1975 är på väg att nå slutet på sin tekniska livslängd. Byggnaderna från denna tidsperiod är i stort behov av renovering samt energieffektiviserande åtgärder för att minska energianvändningen och möjliggöra fortsatt användning av byggnaderna i framtiden, samtidigt som ekonomiskt utsatta personer har råd att bo kvar i byggnaderna. LÄS MER

 4. 4. Läxförberedelse med maskininlärning : en möjlig läxplattform

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Richard Scheffer; [2020]
  Nyckelord :maskininlärning;

  Sammanfattning : Detta arbete vill undersöka en förberedelseprocess för att använda elevers egna läxböcker/pdf:er i en digital läxplattform, samt beskriva en möjlig lösning för att genomföra detta. Namnet läxplattform används i det här arbetet, som en särskiljning från lärplattformar, som är fyllda av utbildningsmaterial sammanställt oberoende av användaren, där då namnet läxplattform ska understryka fokuset på användarens läxarbete. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning Based Prediction and Classification for Uplift Modeling

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Lovisa Börthas; Jessica Krange Sjölander; [2020]
  Nyckelord :Uplift Modeling; Data Pre-Processing; Predictive Modeling; Incremental Modeling; Random Forests; Logistic Regression; Neural Networks; Ensemble Methods; Machine Learning; Multi-Layer Perceptron; Inkrementell responsanalys; databehandling; prediktiv modellering; random forests; logistisk regression; neurala nätverk; mulit-layer perceptron; ensemble metoder; maskininlärning;

  Sammanfattning : The desire to model the true gain from targeting an individual in marketing purposes has lead to the common use of uplift modeling. Uplift modeling requires the existence of a treatment group as well as a control group and the objective hence becomes estimating the difference between the success probabilities in the two groups. LÄS MER