Sökning: "maskinprovning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet maskinprovning.

 1. 1. Utveckling av utrustning för utmattningsprovning av cykelramar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tobias Rimby; [2021]
  Nyckelord :Utmattningsprovning; cykelram;

  Sammanfattning : SMP Svensk maskinprovning i Umeå, som är en del av Research Institutes of Sweden (RISE) planerar att börja utföra cykelprovningar. Vid provningen ingår utmattningsprovning av cykelramen som utförs i en fixtur med hjälp av ett programmerbart styrsystem, pneumatiska cylindrar och reglerventiler. LÄS MER

 2. 2. Alternative Test Methods for Mine Trucks and Loaders to Reduce Environmental Impact, Improve Lead Time and Productivity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Petter Aksnes; [2019]
  Nyckelord :operations development; deviations; wastes; production flow; machine testing; verksamhetsutveckling; avvikelser; slöserier; produktionsflöde; maskinprovning;

  Sammanfattning : Epiroc manufactures and develops equipment for the mining and infrastructure industry. This thesis has been performed at Epiroc Underground Rock Excavation (URE) in Örebro, the company’s largest production unit for underground machines. In this project MH machines (material handling) have been investigated, i.e loaders and trucks. LÄS MER

 3. 3. Våtlagring av spannmål - Packningsgrad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Taavoniku Stefan; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nu för tiden tröskas (skilja kärnan från axet) spannmål ute på fält när en lagringsduglig vattenhalt uppnåtts. Denna metod fungerar bra i länder som har relativt varmt och torrt klimat. I norra Europa är klimatet fuktigare och skördetiden kortare. LÄS MER

 4. 4. Test av brunnslock i komposit enligt standard prEN 124

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Sandgren; [2014]
  Nyckelord :Brunnslock; komposit; materialtest;

  Sammanfattning : Standarder finns i alla möjliga delar av samhället. De används för att säkerställa kvalité, säkerhet och effektivitet. Standarden för hur brunnslock produceras och designas heter prEN 124. Den har förändrats och det är grunden till detta projekt. LÄS MER