Sökning: "maskinteknik produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden maskinteknik produktutveckling.

 1. 1. Product development of an end-effector for a collaborative robot

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Nils Söderström; [2020]
  Nyckelord :Participatory action research; Collaborative robot; Robot integration; Product development; Deltagande aktionsforskning; Kollaborativ robot; Robot integration; Produktutveckling;

  Sammanfattning : With the ever-growing market of six-axis robots in the previous years, many different kinds of robots have been introduced into the market. A smaller group of so-called collaborative robots have during this time gotten increased popularity. LÄS MER

 2. 2. Systematisk optimering av transportskydd för anslutningsstudsar på plattvärmeväxlare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Blennow; John Österberg; [2020]
  Nyckelord :Product development; systematic optimization; Design For Six Sigma; storage capacity; work environment; environment; sustainability; QFD; reduction; concept development; implementation; profitability; competitiveness; Produktutveckling; systematisk optimering; Design For Six Sigma; lagerkapacitet; arbetsmiljö; miljö; hållbarhet; QFD; reducering; konceptframtagning; implementering; lönsamnhet; konkurrenskraft;

  Sammanfattning : Ett sätt för företag att öka lönsamhet och behålla marknadsandelar och konkurrenskraft är att ständigt förbättra sina produkter genom systematisk produktutveckling. Alfa Laval AB i Ronneby tillverkar lödda plattvärmeväxlare som förses med skyddslock och/eller skyddspluggar i flera storlekar och varianter under transport. LÄS MER

 3. 3. Value and sustainability design concept assessment using Discrete Event Simulation : A case in the road constructor sector

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Natalie Kauppi; [2020]
  Nyckelord :Value-driven design; life cycle performances; sustainability profile; Net Present Value; Discrete event simulation; Värdedriven design; livscykelprestanda; hållbarhetsprofil; Net Present Value; Diskret händelsesimulering;

  Sammanfattning : This master thesis has been performed in association with Blekinge Institute of Technology and in collaboration with the company Dynapac Compaction Equipment AB. The thesis aims to investigate how Discrete Event Simulation (DES) can be used for value and sustainability design concept assessments in early design stages. LÄS MER

 4. 4. Konceptutveckling av fästsystem : För sammankoppling mellan inner- och yttertält på Norrønas nylanserade kupoltält

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Stina Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :product development; tent; fastening system; Norrøna; Produktutveckling; tält; fästsystem; Norrøna;

  Sammanfattning : Friluftskulturen är något som många nordbor håller nära hjärtat. Att ta sig ut i naturen ochutforska lokal så väl som internationell miljö är en form av hållbart resande. Med ett tält breddasdessa möjligheter och längre turer med övernattning får bättre förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av hjälpmedel till palleteringsprocess

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Toygarhan Kocaarik; Jonas Norberg; [2020]
  Nyckelord :ergonomi produktutveckling maskinteknik;

  Sammanfattning : This thesis is aimed at improving a palletizing process. At present, the packaged cartons are loaded on pallets by hand and with a forklift as lifting aid. The process include several dangers for the operators, such as bad ergonomics and safety hazards. LÄS MER