Sökning: "maskinteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 2214 uppsatser innehållade ordet maskinteknik.

 1. 1. Investigation of the basic mechanics of edge cracking in sheet aluminum forming

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Hamidreza Bayat; Mohammad Abbasi; [2023]
  Nyckelord :Open Hole tensile test; Digital Image Correlation; Strain Rate; Istra 4D; Thickness reduction rate;

  Sammanfattning : As technology is developing in all automotive companies, car body designers have also investigated new materials such as composite and aluminum alloys. Designing modern car structures has also created various challenges in the production process, including formability limitations. LÄS MER

 2. 2. Reservdelsförsörjning och utveckling med additiv tillverkning : med stöd av digital tvilling samt andra teknologier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Gazmir Hajra; [2023]
  Nyckelord :eservdelsförsörjning; Underhåll 4; 0; Industri 4; 0; Additiv tillverkning; 3DPrinting; Artificiell Intelligens; Generativ Design; Digital Tvilling; Sakernas Internet IoT ; Tillverkningsindustrin; Smart Maintenance; service; eftermarknad;

  Sammanfattning : I denna studie har utvecklingen av industriellt underhåll studerats och företaget Quant Services Sweden AB har använts som inspirationskälla. Fallstudien för att testa denna studie har gjorts på Viverk AB. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av värdeflödet på ett producerande SME-företag

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Albin Nyström; William Randahl; [2022]
  Nyckelord :Lean production; Värdeflöde; Värdeflödesanalys; Cykeltid; Ställtid; Ledtid; Slöserier; SMED; 5S; SME-företag;

  Sammanfattning : Producerande företag har utvecklats enormt de senaste decennierna. Det har gåttfrån att vara ett lokalt sågverk till att använda högteknologiska robotar.Globaliseringen har gjort att konkurrenssituationen blivit allt mer komplex ochsträng. LÄS MER

 4. 4. A study of how Lean principles affect process ergonomics : A case study at Volvo CE Braås using discrete event simulation

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jessica Peltonen; Jessica Borg; [2022]
  Nyckelord :94 6-rule; DES; Disassembly; Ergonomic; Facts Analyzer; Flow theory; Gemba; Lean; Optimal zone; Standard deviation; Statistics; Survey; SWEA; Variation.;

  Sammanfattning : To stay competitive in today's market, organizations focus on efficiency to reduce costs. Since there are still processes that are manually handled, there is a risk of affecting workers health during streamlining. Volvo CE Braås are currently working with a takt time of 35 minutes throughout their facility. LÄS MER

 5. 5. Digital Transformation : Prerequsitites for a digital business model

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Erik Andersson Nissar; [2022]
  Nyckelord :Digital Business Models; Value Proposition; Business Models; Stakeholder Management; Digital Transformation; Business Processes;

  Sammanfattning : This research paper investigates the need from two different stakeholders, in the purpose to formulate prerequisites for a digital business model that are in line with a digital transformation strategy. The paper contains qualitative and quantitative research methods to gather data. LÄS MER