Sökning: "maskrosbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet maskrosbarn.

 1. 1. Maskrosbarn - som fann ljuset i den svarta tunneln : En kvalitativ studie av åtta personers upplevelser av barndomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mariam Amoudi; Amani Tamerjei; [2019]
  Nyckelord :maskrosbarn; missbruk; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : I denna studie har vi använt Jenkins, Berger och Luckmann och Scheffs teorier som är social identitet, skam, stolthet och socialisering. För att förstå situationen för maskrosbarnen har dessa teorier varit användbara. Studien har genomförts på grundval av kvalitativ metod och intervjuer. LÄS MER

 2. 2. LIVET SOM VUXEN - MASKROSBARN UPPVÄXTVILLKORENS PÅVERKAN PÅ VAL AV YRKE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Veronica Wingren Ahlström; [2019]
  Nyckelord :Attachment; Dandelion children; Relationships; Growing up conditions; Career choices.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som barn växa upp i en dysfunktionell familj i nära relation till förälder/föräldrar med psykisk ohälsa påverkar barnet både under uppväxten men även senare i livet. Anknytningen och de system som finns runt barnet kommer ha en avgörande betydelse för barnets förmåga att socialisera, mentalisera och för att bygga upp en resiliens. LÄS MER

 3. 3. Konsten att se livet från den ljusa sidan - en textanalytisk studie om maskrosbarns skyddsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Theresa Gunnersand; Malin Rees; [2018]
  Nyckelord :attachment; invulnerable children; resilience; protective factors; salutogenesis; sense of coherence. anknytning; KASAM; maskrosbarn; resiliens; salutogenes; skyddsfaktorer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain a deeper understanding of the protective factors that enables vulnerable children to grow up into well-functioning adults. The study was based on six autobiographies in which the now grown and well-functioning author tells the story of their difficult childhood and teen years. LÄS MER

 4. 4. Vuxna maskrosbarn berättar : betydelsen av stöd från hälso- och sjukvården under uppväxten

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matilda Prim; Ida Svensson; [2018]
  Nyckelord :Beroendesjukdom; Lidande; Maskrosbarn; Psykisk sjukdom; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn till föräldrar med psykisk sjukdom och/eller beroendesjukdom drabbas ofta av konsekvenser i form av fysiskt och psykiskt lidande. Om barnet klarar av att bemästra situationen och växa upp till ett välfungerande liv benämns dessa som maskrosbarn. LÄS MER

 5. 5. "Ni kan aldrig förstå hur jag känner mig" : En textanalys om hur det är att växa upp med minst en förälder med missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emmie Ståleberg; Julia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Children at risk; mental illness; substance abuse; risk factors; protective factors; Utsatta barn; psykisk ohälsa; missbruk; riskfaktorer; skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : The aim of this study aims was to gain a better understanding of how dandelion children (maskrosbarn) in grown age describe their experiences of growing up with at least one parent with substance abuse and mental illness. The study was conducted through a qualitative study on five autobiographies and biographies. LÄS MER