Sökning: "maskrosbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet maskrosbarn.

 1. 1. ”Den har det inte så bra hemma och därför kommer hen ibland inte att vara på topp” : Idrottsrörelsens insatser till och insikter om barn och unga från dysfunktionella hemförhållande och deras idrottande.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Yrsa Ragnarsdotter; [2023]
  Nyckelord :ACE; Socioekonomi;

  Sammanfattning : According to the organisation Maskrosbarn around 500.000 children in Sweden live with a parent or guardian that suffers from mental illness, addiction or subject them to violence. An even number of children live in lower socio-economic brackets of society. LÄS MER

 2. 2. Maskrosbarn : En kvalitativ textanalys om barn till föräldrar med beroendesjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Leonora Berisha; Vlera Podrimqaku; [2022]
  Nyckelord :Adults; society; invulnerables kids to parents with an addiction ; family situation; exclusion; Vuxna; samhälle; maskrosbarn Barn till föräldrar med beroendesjukdom ; familjesituation; exkludering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilket stöd maskrosbarn (barn till föräldrar med beroendesjukdom) fick från samhället under barndomen och vilka strategier vuxna kan identifiera sig med idag när de pratar om sina erfarenheter som maskrosbarn. I denna studie har vi använt oss av Thomas Scheffs, Erving Goffmans, John Bowlbys, Peter L. LÄS MER

 3. 3. Rummets Betydelse I Professionella Samtal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Amanda Carlsson; Herman Croné; [2022]
  Nyckelord :Communication; Environment; Room; Self-disclosure; Social work; Interaction; Power;

  Sammanfattning : In a commission on behalf of Socialstyrelsen by Maskrosbarn 2017, children and adolescents talk about how rooms that are bare and sterile makes it hard to talk about intimate matters. Self-disclosure is a term that signifies people's ability to open up, and early studies show that self-disclosure can be related to the physical environment. LÄS MER

 4. 4. Maskrosbarn: Vuxna maskrosbarns identitet och välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Michael Baran; Petra Danielsson Jannesson; [2022]
  Nyckelord :dandelion children; neglect; identity; well-being; conditions for growing up; resilience; maskrosbarn; vanvård; identitet; välbefinnande; uppväxtvillkor; motståndskraft;

  Sammanfattning : Trots att 500 000 barn växer upp med minst en förälder som lider utav någon form av psykisk ohälsa, missbruk eller som utsätter dem för våld så saknas det ändå kunskap om hur detta påverkar individen i vuxen ålder. Syftet med denna studie är därför att skapa förståelse för hur uppväxtvillkoren bidragit till att skapa identiteten maskrosbarn samt hur det påverkat individens välbefinnande i vuxen ålder, med utgångspunkt i det subjektiva välbefinnandet. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor berättar : Att växa upp som maskrosbarn – och skildringar av det i vuxen ålder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Marie Mandelström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER