Sökning: "maskulinitet r w connell"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden maskulinitet r w connell.

 1. 1. Les durs et les pédés : Maskulinitetsnormer i Édouard Louis roman En finir avec Eddy Bellegueule

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Eklöf; [2018]
  Nyckelord :Édouard Louis; En finir avec Eddy Bellegueule; maskulinitet; hegemoni; homosexualitet; homosocialitet; normer; maskulinitetsnormer; Édouard Louis; Göra sig kvitt Eddy Bellegueule; R. W. Connell; Michael Kimmel; Sonya Rose; Frankrike;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med denna uppsats har varit att studera maskulinitetsnormer i En finir avec Eddy Bellegueule, den franska författaren Édouard Louis debutroman, med utgångspunkt i R. W. Connells maskulina hierarkisystem och maskulinitetsforskning av bland andra Michael Kimmel och Sonya Rose. LÄS MER

 2. 2. "Min mamma är galen" : en kvalitativ textanalys av psykisk ohälsa i tv-serien "Skam"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Hagman; Julia Iwar; [2017]
  Nyckelord :populärkultur; psykisk ohälsa; narrativ metod; diskurs; Skam; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer det att redogöras för förekommande diskurser kring psykisk ohälsa i den norska tv-serien ”Skam” och hur de inverkar på karaktärernas handlingar och uppfattningar om ämnet. För att besvara denna frågeställning kommer vi att genomföra en kvalitativ textanalys av säsong 3. LÄS MER

 3. 3. Från herreman till sockenmålare. : En manlighetsstudie av C. J. L. Almqvists Målaren

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Oskar Sjöstrand; [2015]
  Nyckelord :Målaren; Almqvist; Manlighet; Maskulinitet; manlighetsideal; 1800-talet; Connell; Tjeder;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete har varit att analysera hur manlighet konstrueras i novellen Målaren av C. J. L Almqvist. De redskap som används är dels R. LÄS MER

 4. 4. Könade förväntningar. Vad kan män bidra med i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Patrik Mc Glinn; Oskar Granberg; [2015]
  Nyckelord :Maskulinitet; Könsroller; Normer;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att undersöka bakomliggande orsaker till en låg representation av män i förskolan. Genom intervjuer har vi fått ta del av tankar och synsätt hos personer som har en nära anknytning till förskolan. I vår teoretiska ansats så har R.W. LÄS MER

 5. 5. Man eller mus? : En studie i representationer av maskulinitet och dandyism i Alexander Golovins porträtt av Mikhail Tereshchenko.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Maria Ström; [2015]
  Nyckelord :Dandyism; Dandy; Maskulinitet; Golovin; Tereschenko; Connell; Baltiska utställningen;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the representation of masculinity of Mikhail Tereshchenko as painted by Alexander Golovin at the beginning of the 20’th century, and to connect masculinity to the values of dandyism. An iconological analysis, in the style of Erwin Panofsky, and literary research resulted in various findings. LÄS MER