Sökning: "maskulinitetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet maskulinitetsteori.

 1. 1. My loneliness is killing me (and everyone else) : En kvalitativ studie om hur incels diskuterar våld online

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Rosa Auf der Strasse; Ebba Philipson; [2021]
  Nyckelord :Incels; Violence; Strain; Masculinity; Stigma; Misogyny; Internet forums; Incels; Våld; Strain; Maskulinitet; Stigma; Kvinnohat; Internetforum;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur incels talar om våld, vilken betydelse våld har för incel-kulturen och incels identitetsskapande. Incels är ett relativt nytt fenomen, som ägnats mer uppmärksamhet i samband med ett antal våldsamma incel-attacker under 2010-talet. LÄS MER

 2. 2. Den skickliga expertisen och den plikttrogna husmodern : En kvalitativ undersökning av mannen och kvinnan i Husmors Filmer ifrån 1953 - 1975

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hampus Götesson; [2021]
  Nyckelord :Husmoder; husmödrar; husmorsfilmer; husmorsfilm; spelfilm; folkhemmet; folkhem; filmanalys; genusanalys; genusgeografi; maskulinitetsteori; Hirdman; Connell; rörelsemönster; könsmönster; kvinnohistoria; genuspresentation; genusfilm; filmteori;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar sig på framställandet av mannen och kvinnan i Husmors Filmer under 1953 – 1975. Husmors Filmerna riktade sig till husmodern i hemmet och koncentrerade sig dels på hemmets faktorer så som matkultur, inredning och bohag, men även dels på olika hushållstekniker som städning och matlagning där husmodern ständigt var i fokus. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att utöva styrkelyft

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :David Fogelström; [2021]
  Nyckelord :Powerlifting; women’s experiences; hegemony; hegemonic masculinity; heteronormativity; Styrkelyft; kvinnors upplevelser; hegemoni; hegemonisk maskulinitet; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Författare: David Fogelström Handledare: Kutte Jönsson Examinator: Tomas Peterson Nyckelord: Styrkelyft, kvinnors upplevelser, hegemoni, hegemonisk maskulinitet, heteronormativitet   Syfte: Syftet med det här arbetet är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka och förstå kvinnliga styrkelyftares upplevelser av att utöva en traditionellt mansdominerad sport och hur dessa upplevelser kan förstås i relation till hegemonisk maskulinitet.   Metod: Genom semistrukturerade intervjuer med kvinnor som tävlar i styrkelyft har jag samlat in och analyserat data för att med denna kunna besvara frågeställningarna. LÄS MER

 4. 4. Pojkars och unga mäns utsatthet i en hederskontext

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Mirlinda Hajrizi; Emma Todorovic; [2021]
  Nyckelord :Honor-related violence and oppression; culture of honor; boys; young men; exclusion; victim; Hedersrelaterat våld och förtryck; hederskultur; pojkar; unga män; utestängning; offer;

  Sammanfattning : Hajrizi, M & Todorovic, E. Forskningsläget avseende att som pojke eller ung man leva i en hederskontext. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng.Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete, 2021. LÄS MER

 5. 5. "En trygg man slår inte sin partner" : En kvalitativ studie om mäns våldsutövande mot kvinnor i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Rose-Marie Nabugodi Stenros; Carol Akkari; [2021]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Våldsutövare; Maskulinitet; Kriscentrum för män; Frivillig behandling; Normer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap om området mäns våld i nära relationer. I studien undersöktes hur verksamheter arbetar med män som frivilligt söker stöd och behandling för sitt våldsutövande samt hur professionella resonerar om orsaker till att män utövar våld. LÄS MER