Sökning: "maslow teori"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden maslow teori.

 1. 1. "För min egen vinning och för organisationens vinning” : En sociologisk studie av hur medarbetarsamtal kan påverka individers upplevelser av motivation, tillfredsställelse och välmående

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Linnea Johansson; Elvira Snecker; [2018]
  Nyckelord :employee interview; motivation; work satisfaction; psychosocial work environment; opportunity to develop.; medarbetarsamtal; motivation; tillfredsställelse; psykosocial arbetsmiljö; utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to analyze how the employee interview affects the employees’ motivation, work satisfaction, psychosocial work environment and the opportunity to develop. To find out how the employees experience this, the study is of a qualitative nature. LÄS MER

 2. 2. Beyond Being Physically Active: Culturing the Ageing Body

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Yuanita Budiman; Kei Nilsson; [2018]
  Nyckelord :ageing body; active ageing; exercise; social interaction; elderly; embodiment; applied cultural analysis; medical anthropology; qualitative research; ethnography; MACA; Cultural Sciences; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how physical activity and social interaction assist in generating better performance of the ageing body. A multifaceted ethnographic material was collected from January to February 2018 at a health and training centre called Gerdahallen, located in Lund, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Det är lönen som räknas, eller? : En uppföljning av Ludvika kommuns lönesatsning påsocialsekreterare 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elin Emanuelz; Emma Nordh; [2017]
  Nyckelord :pay; social security; workload; job embeddedness; psychological contract; motivational factors; lönesatsning; socialsekreterare; arbetsbelastning; job embeddedness; arbetslivsförankring; psykologiska kontrakt; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Det har varit stor uppmärksamhet kring socialsekreterare och deras arbetslivssituation under de senaste åren. Denna fråga är relevant för alla parter på arbetsmarknaden och således ett centralt ämne för personal- och arbetslivsprogrammets slutliga examinationsuppsats. LÄS MER

 4. 4. Stort och tryggt vs. litet och busigt – En jämförelse av praktiskt motivationsarbete på Systembolaget och Lundalogik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Edén; Caroline Österlund; [2016-10-05]
  Nyckelord :motivation; Herzberg; Systembolaget; Maslow; Lundalogik; McClelland; Vroom; trivsel; kollegor; delaktighet; företagskultur; samhörighet; prestation;

  Sammanfattning : Trender i dagens samhälle går mot att erbjuda medarbetare fler kreativa lösningar i hopp om att öka motivationen. Från att lönen har varit den primära motivationsfaktorn ser man idag andra tendenser där personlig utveckling och frihet värderas högre. LÄS MER

 5. 5. INVIT : En klädförvaringsserie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Sanna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt psykologen Abraham Maslow har människan fem grundläggande behov indelade i olika nivåer. Ett av dessa behov är behovet av trygghet och känslan av att ha kontroll över sina ägodelar. Brist på denna känsla kan stå i vägen för att människan ska kunna leva i nuet, kunna utvecklas och för att hon ska kunna ägna sig åt sin passion. LÄS MER