Sökning: "masova"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet masova.

  1. 1. Laicité - en introduktion till religionsfriheten i Frankrike

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Magdaléna Högmo Masova; [2009]
    Nyckelord :Statsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Laicité är principen som styr det franska samhällets och den franska statens sekulära karaktär. Den innebär i huvudsak att religion och kyrka hålls utanför det politiska livet och nekas inflytande i statliga angelägenheter. LÄS MER