Sökning: "mass balances"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden mass balances.

 1. 1. Temperaturens och luftflödets inverkan på torkprocessen vid varmluftstorkning av väl mogen banan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Söderlund; [2020]
  Nyckelord :varmluftstorkning; masstransport; banan;

  Sammanfattning : With an ever-increasing population, we meet a constantly growing need for resources, such as food. Globally, 1,6 million tonnes of food are wasted. This amount corresponds to everything that goes to waste throughout the whole food production from farm to table. One of the major sources of food waste comes from grocery stores. LÄS MER

 2. 2. Catalytic hydrotreating of lignin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Markus Lilja; [2019]
  Nyckelord :Lignin; hydrotreating; kemiteknik; chemical engineering; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of the main challenge’s society faces today is climate change caused by CO2 due to the de-pendence on fossil fuels. To combat the increasing CO2 levels there is a need to develop renewable fuels. One such fuel could potentially be derived from lignin. In this thesis, lignin derived from a pulp and paper mill was first treated and cleaned. LÄS MER

 3. 3. Modelling of a sulfate reducing and metal recovery process, for application within treatment of industrial wastewater

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Kristina Broberg; [2019]
  Nyckelord :Biotechnology; Wastewater treatment; Process modelling; Bioprocess technology; Sulfate reducing bacteria; Metal sulfides; Simulation; Matlab; SuperPro Designer; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats syftar till utvecklandet av en industriellt, fullskalig modell över en vattenreningsprocess som syftar till simultan sulfatreduktion och tungmetallåtervinning från processvatten vid gruvdrift. Den mängd sulfat som finns tillgänglig i lakvattnet, omvandlas till vätesulfid med hjälp av sulfatreducerande bakterier (SRB). LÄS MER

 4. 4. Influence of fuel mix on mass balance of Cl, S, and K in a long rotary kiln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lime is a material with a wide range of applications including land improvement, water treatment as well as the paper-, steel-, and cement industry. Annual worldwide production was estimated at 350 Mt/year for 2016 and 2017 and the production is responsible for a large contribution of the greenhouse gas CO2 to the atmosphere, contributing to global warming. LÄS MER

 5. 5. Spill vid skörd av vallensilage

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Amanda Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :fältförluster; mekaniska förluster; spill vid skörd av vall;

  Sammanfattning : Spill vid skörd av vallensilage är ett ämne som inte är så väl uppmärksammat på samma sätt som till exempel spillet vid skörd av spannmål. Vallskördens spill är komplext då det är många faktorer som påverkar hur stort spillet blir samt var i skördekedjan de uppkommer. LÄS MER