Sökning: "massa- och pappersindustri"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden massa- och pappersindustri.

 1. 1. Reglering av pumpar: En fallstudie med jämförelseanalys mellan stryp- och frekvensreglering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Yulia Rudenko; [2021]
  Nyckelord :pulp and paper industry; energy efficiency; centrifugal pump; throttle control; throttle valv; frequency control; frequency converter; LCC analysis; payback time; massa- och pappersindustri; energieffektivisering; centrifugalpump; strypreglering; spjällventil; frekvensreglering; frekvensomriktare; LCC-analys; återbetalningstid;

  Sammanfattning : Dagens behov för energieffektivisering ställer höga krav på industrisektorn som anses vara den största energikonsumenten. Holmen AB är verksam inom massa- och pappersindustrin som är en energiintensiv bransch där sådana stora energianvändare som pumpapplikationer spelar en nyckelroll i produktionen. LÄS MER

 2. 2. Site Study of Fibrous Sedimentsin Sandviken, ÅngermanälvenRiver Estuary, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Joanna Ghaderidosst; [2020]
  Nyckelord :Fiberbank; fiber-rich; fibrous sediment; pulp and paper industry; bearing capacity; FluMu; Penetrometer; Pollution; consolidation; gas; Fiberbank; fiberrik; fiberhaltigt sediment; pappersindustri; bärkraft; FluMu; penetrometer; förorening; gas;

  Sammanfattning : Pulp and paper industries in Sweden have since the end of the 19th century until late 70s been active in dumping wastewater into adjacent water bodies that have created fibrous sediments called fiberbank and fiber-rich sediment. Fiberbanks are large banks of predominantly organic material while fiber-rich sediment is fibrous sediment that has been mixed with bottom sediment. LÄS MER

 3. 3. Produktion av polyhydroxyalkanoater (PHA) av avloppsvatten från massa och pappersindustri : En studie kring bakteriernas förmåga att ackumulera PHA beroende på sammansättning av karboxylsyror

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jimmy Augustsson; Jonathan Högfeldt; [2020]
  Nyckelord :Bioplastics; Mixed bacterial culture; HTC; VFA; Bioplast; mixad bakteriekultur; HTC; VFA;

  Sammanfattning : Since the beginning of the 20th century plastic has been a widely used material, which has resulted in large quantities of plastic being produced in the last century. The plastics of today are mainly produced from fossil raw materials, which gives it a high climate impact. LÄS MER

 4. 4. Miljöledningssystem för en produktionskedja : skog-massa/Pappersindustri - Pappersanvändare - Återvinningsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

  Författare :Jonas Jonsson; [2004]
  Nyckelord :Miljöledningssystem; ISO 14001; Företag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER