Sökning: "massa- och pappersindustrin"

Visar resultat 11 - 15 av 36 uppsatser innehållade orden massa- och pappersindustrin.

 1. 11. Cracking in a slender concrete slab due to thermal variation

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Johan Mattsson; Fredrik Åman; [2019]
  Nyckelord :Concrete slab; Concrete; Finite element analysis; Cracking; Thermal variation; Seasonal temperature; Abaqus; Brigade Plus; Betonggrund; Betong; Finit element analys; Sprickbildning; Termiska laster; Omgivningstemperature; Abaqus; Brigade Plus;

  Sammanfattning : Concrete slabs used in thepulp and paper industries are often situated outdoors, which means that theslabs are exposed to temperature variations due to different weatherconditions. These temperature variations together with operational temperaturesassociated with the manufacturing process, may introduce high temperaturegradients in the concrete. LÄS MER

 2. 12. Produktion av näringspellets med varierad mekanisk kraft och ligninhalt : Utvärdering av pelletsegenskaper och energianvändning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :David Garcia Lawson; [2019]
  Nyckelord :Pyrochar; pellets; pellet properties; Biokol; pellets; pelletegenskaper;

  Sammanfattning : En fortsatt ökning av koldioxidutsläppen leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga och irreversibla klimatförändringar. Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för att tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter. Produktionsökningen innebär ökad påtryckning på de svenska skogsmarkerna. LÄS MER

 3. 13. Total Productive Maintenance inverkan på reservationsprocessens effektivitet : En fallstudie inom massa och pappersindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Holmgren; Nina Viebke; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 14. Potential för biobränsle från svenska skogen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jakob Lundvall; Maria Andersson Albin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges inhemska transporter står idag för nästan en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. För att kunna minska landets negativa klimat- och miljöpåverkan är en omställning till mer förnyelsebara drivmedelsalternativ inom transportsektorn helt nödvändig. LÄS MER

 5. 15. Environmental regulation in the Swedish pulp and paper industry : An econometric analysis of the effectiveness of performance standards

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Timmy Sundin; [2017]
  Nyckelord :Environmental regulation; performance standards; Swedish pulp and paper industry; fixed-effect regression; compliance period; econometric; Miljöreglering; gränsvärden; svenska massa- och pappersindustrin; ekonometri; anpassningsperiod;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the effectiveness of environmental regulations for water-borne emissions in the Swedish pulp and paper industry. Furthermore, the study intends to analyze if there are differences in the effectiveness before and after the restructuring of the Swedish regulatory procedures in 1999. LÄS MER