Sökning: "massa- och pappersindustrin"

Visar resultat 21 - 25 av 36 uppsatser innehållade orden massa- och pappersindustrin.

 1. 21. Harts & terpener som additiv i träbränslepellets : Effekter på pelletsens bulkdensitet och hållfasthet samt energianvändning

  M1-uppsats,

  Författare :Kristin Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Pellets; additiv; kvalitet;

  Sammanfattning : Pellets som träbränsle har ökat kraftigt de senaste åren och har blivit en viktig del för att klara Eu:s 2020 mål. Hushållsuppvärmningen med pellets ökade med 71 % mellan år 2005 och 2010. I takt med ökningen sätter hushållanvändarna högre krav på kvalitéten på pelletsen. LÄS MER

 2. 22. Energikartläggning av ett mjukpappersbruk : Värmeåtervinning som alternativ till ånga för uppvärmning av lokaler

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Viktor Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Mjukpapper; energianvändning; värmeväxlare;

  Sammanfattning : Massa- och pappersindustrin i Sverige stod för 51 % av den svenska industrisektorns totala energianvändning år 2015. Det gör det extra viktigt för svenska massa- och pappersbruk att dokumentera sin energianvändning med jämna mellanrum för att identifiera var och hur energin används, en så kallad energikartläggning. LÄS MER

 3. 23. Cellulose and polypropylene filament for 3D printing

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Isabella Kwan; [2016]
  Nyckelord :Additive manufacturing; 3D printing; extrusion; polypropylene; filament;

  Sammanfattning : Additive manufacturing has become a very popular and well mentioned technique in recent years. The technique, where 3 dimensional (3D) printing is included, creates opportunities to develop new designs and processing systems. LÄS MER

 4. 24. Fractionation of textile fibres from denim jeans

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Gustaf Chroona; [2016]
  Nyckelord :Fractionation; Separation; Textile fibres; Jeans; Regenerated cellulose fibres; Fraktionering; Separation; Textilfibrer; Jeans; Regenererade cellulosafibrer;

  Sammanfattning : The structure and composition of denim jeans is complex. In addition to cotton, which is the dominating type of textile fibre, there may be up to about 20 % synthetic fibres. The synthetic fibres are found in the sewing thread and in the elastic yarns that are used to make stretch denim jeans. LÄS MER

 5. 25. Förhållandet mellan COD och TOC i skogsindustriella avlopp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Frid Johanna; [2015]
  Nyckelord :Pulp and paper mills; wastewater; BOD; COD; TOC; mercury; linear regression; correlation; conversion factor.; Massa- och pappersbruk; avloppsvatten; BOD; COD; TOC; kvicksilver; linjär regression; korrelation; omvandlingsfaktor.;

  Sammanfattning : Under tillverkningsprocessen i massa- och pappersindustrin bildas avloppsflöden i flera olika steg. Ett av de miljöbelastande utsläppen utgörs av organiskt material. Organiskt material kan mätas som biokemisk syreförbrukning (BOD), kemisk syreförbrukning (COD) eller som totalt organiskt kol (TOC). LÄS MER