Sökning: "massage"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade ordet massage.

 1. 1. Var finns de mjuka värdena i läroplanen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Turesson; [2021-07-08]
  Nyckelord :meditation; asanas; andningsövningar; massage; trygghet; koncentration; stress; självkänsla; prestation; vila.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie om hur yoga och mindfulness används, upplevs och uppfattas i stort utifrån ett lärarperspektiv. Intervjudeltagarna är åtta lärare som använder eller har använt sig avyoga och/eller mindfulness inom sitt läraryrke. LÄS MER

 2. 2. Kan 20 minuter massage i hemmet bidra med stressreducering hos kärlekspar?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Joy Almqvist Berglund; Linnea J Heikkilä; [2021]
  Nyckelord :love couples; massage; massage in home environment; mood; recorded video; stress level; stress reduction; inspelad video; kärlekspar; massage; massage i hemmamiljö; stressnivå; stressreducering; sinnesstämning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på om en kortare massage i hemmet kan bidra med stressreducering hos kärlekspar och om en instruktionsvideo för att lära ut massage kan vara en bra metod. En kvalitativ och kvantitativ ansats har använts, även kallat mixed methods. Deltagarna var 18 personer, som alla ingick i kärleksrelationer. LÄS MER

 3. 3. Effekter av massage på symtom och hälsorelaterad livskvalité bland personer med cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linda Karlsson; Malin Kallin; [2021]
  Nyckelord :massage; cancer pain; patient; massage; cancersmärta; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dag lever cirka 70 000 människor i Sverige med cancer. Smärta är ett vanligt symtom vid cancersjukdom och icke-farmakologisk smärtlindring är sjuksköterskans ansvarsområde. Massage ingår normalt inte i dagens hälso- och sjukvård till följd av oklar evidens. LÄS MER

 4. 4. Hur gymnasielärare i idrott och hälsa arbetar med psykisk hälsa : En intervjustudie

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Filip Lindgren; Christina Henriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på gymnasiet inom idrott och hälsa uppfattar att de arbetar med psykisk hälsa, samt vilka utmaningar de upplever i denna del av sin yrkesutövning. Frågeställningar: - Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att de arbetar med psykisk hälsa? - Vilka utmaningar upplever lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att de ställs inför när de arbetar med psykisk hälsa? Metod En kvalitativ metod användes, för att få en djupare förståelse för problemområdet. LÄS MER

 5. 5. Examining Journalistic Discourses of Asian Americans in the News : A Qualitative Critical Discourse Analysis of News Coverage of the Atlanta Massage Parlor Shootings

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hiroki Ichinose; [2021]
  Nyckelord :Atlanta massage parlor shootings; Discrimination; Anti-Asian Sentiment; Polarization; Xenophobia;

  Sammanfattning : This thesis examines the effects of discourses by journalists from six major media outlets in the United States covering the Atlanta massage parlor shootings. Through conducting critical discourse analysis, this research investigates the journalist's use of language, content selection, and positioning to understand journalistic reporting's role in influencing and promoting xenophobia towards Asian Americans and furthering the polarization of political ideologies. LÄS MER