Sökning: "massivträ"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet massivträ.

 1. 1. Framtagning av spännviddstabell för ribbdäcksbjälklag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Jonas Samsvik; Adam Norén; [2019]
  Nyckelord :Glulam; CLT; Floor layers; joining joists; ribbed floor joists; wooden joists; cross laminated timber; full cooperation; effective width; idea moment of inertia; deflection; Austrian standard; ÖNORM; Limträ; KL-trä; Bjälklag; samverkansbjälklag; ribbdäcksbjälklag; träbjälklag; Korslimmat trä; fullsamverkan; effektivbredd; ideella yttröghetsmomentet; nedböjning; österrikiskstandard; ÖNORM;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att finna en beräkningsgång för ribbdäcksbjälklag så att en spännviddstabell kan skapas. Ett ribbdäcksbjälklag består av stående limträbalkar med en liggande KL-träskiva ovan som fungerar som golv. I detta examenarbete är KL-träskivan 2,4 meter bred och vilar på två limträbalkar. LÄS MER

 2. 2. Korslimmat trä som ytskikt med avseende på brand i Sverige och Norge : Skillnader i utformning av brandskydd i byggnader med korslimmat trä i Sverige och Norge

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Oskar Johansson; Fredrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Korslimmat brand träkonstruktion massivträ;

  Sammanfattning : Sverige har likt Norge en lång historia med byggnader av träkonstruktioner. Efter de många stadsbränderna på 1800-talet i de båda länderna förbjöds träbyggnader med över två våningar. LÄS MER

 3. 3. MONOLITEN

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Monie-Landerö; [2018]
  Nyckelord :Solvallastaden; Solvalla; skola; förskola; massivträ; förskoleklass; läroplan; oktagon;

  Sammanfattning : Byggnaden inrymmer en förskola med fyra avdelningar, två förskoleklasser, sex lågstadieklasser samt kök och personalutrymmen. Centrum i huset är den stora salen som används för idrottsundervisning, samlingar, scenframträdanden, sammankomster, spontan rörelse och spontant relationsskapande. Alla övriga utrymmen omringar den. LÄS MER

 4. 4. Sjöängsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Vilhelm Larsson Regnström; [2018]
  Nyckelord :school; elementary school; wooden architecture; henriksdalshamnen; hammarby sjöstad; pedagogy; learning; Skola; grundskola; träarkitektur; henriksdalshamnen; hammarby sjöstad; pedagogik; lärande;

  Sammanfattning : Detta projekt har ämnat att bevara de kvalitéer som projektplatsen Henriksdalshamnen har, vilket bland annat är dess siktlinjer, närheten till vatten och dess urbana karaktär. Platsens problem har varit den långsmala tomten och Värmdövägens buller. LÄS MER

 5. 5. Att bygga och bo i ett flerbostadshus av KL-trä med Valla Berså som referensobjekt

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ros-Mari Andréasson; [2018]
  Nyckelord :KL-trä; CLT; korslimmat trä; massivträ; miljövänligt; flerbostadshus; ljudmiljö; brandsäkerhet; boendeklimat;

  Sammanfattning : I denna studie utreds KL-trä, korslimmat trä, ur byggnadsteknisk synvinkel samt ur ett boendeperspektiv, där Valla Berså som är Linköpings första flerbostadshus byggt med en stomme av KL-trä fick agera referensobjekt. Byggnationen av flerbostadshus i trä ökar i stadig takt. LÄS MER