Sökning: "massmedia"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade ordet massmedia.

 1. 1. "Sanningen" Bakom Koranbränningarna : En kritisk diskursanalys av kontroversen kring Koranbränningarna och samhällspolariseringen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Yaser Issa Abdalrahim; Edon Kitmiri; [2024]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Quranburnings; Riots; Demonstration; The Easter riots; Kritisk diskursanalys; Koranbränningar; Upplopp; Demonstration; Påskkravallerna; Aftonbladet; Expressen; SVT Nyheter; Fria Tider.;

  Sammanfattning : This study analyzed how mass media portrays specific groups of actors involved in burnings of the quran, more precisely, burners of the quran and demonstrators opposed to it. The study has compiled 18 digitally published news articles derived from four different news agencies. LÄS MER

 2. 2. (O)normala mördare : En textanalys om massmediala framställningar av morddömda kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Johanna Christianson; Clara Moegelin; [2024]
  Nyckelord :genus; normativ femininitet; normativ maskulinitet; dödligt våld; massmedia;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera massmedias framställning av kvinnor och män dömda för mord, och med utgångspunkt i genusteori jämföra skildringen av män, kvinnor, femininitet och maskulinitet. Vår analys grundas i den genusteoretiska ansatsen att genus produceras och reproduceras, vilket ständigt förhålls till normativa föreställningar om både femininitet och maskulinitet. LÄS MER

 3. 3. TATUERARES SYN PÅ SIN PROFFESION: En studie om ett levande kulturarv, gemenskap och stigma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lina Ymsjö; [2023-10-12]
  Nyckelord :Tatuering; kulturarv; stigma; samhörighet; massmedia;

  Sammanfattning : Tatueringar är ett fenomen som varit en del av olika kulturer i tusentals år men som också kopplas till stigmatisering. Det har skett en snabb utveckling när det kommer till hur samhället ser på tatueringar men fenomenet får en mycket liten plats i dagens forskning. LÄS MER

 4. 4. Massmedias roll i stigmatiseringen av personer med psykossjukdom och schizofreni – en analys av Stigmawatch material

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline Holmbom; Maria Siverbo; [2023-03-30]
  Nyckelord :Stigma; schizofreni; psykos; massmedia;

  Sammanfattning : Bakgrund: En orsak till att personer med schizofreni och psykossjukdom inte söker vård i tid kan bero på stigmatisering, 40% av de personer som lever med schizofreni upplever en hög grad av stigma. Media bidrar till stigmatiseringen då det är en stor källa till information för en stor grupp människor. LÄS MER

 5. 5. ”ALLA SOCIONOMER ÄR MONSTER OCH VI VET INTE VAD VI SYSSLAR MED” En kvalitativ intervjustudie om hur socialsekreterare inom barn- och unga upplever att de påverkas av medias porträttering om socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Gustafsson; Rebecca Damgaard; [2023-02-06]
  Nyckelord :media; massmedia; sociala medier; nyhetsrapportering; socialtjänsten; socialsekreterare; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka dels hur socialsekreterare upplever medias porträttering av socialtjänsten och dels hur socialsekreterare upplever att socialtjänsten och yrkesutövningen påverkas av medias porträttering av socialtjänsten. Genom studien är förhoppningen att nå en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever att de påverkas av porträtteringen. LÄS MER