Sökning: "massmedia"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade ordet massmedia.

 1. 1. ”ALLA SOCIONOMER ÄR MONSTER OCH VI VET INTE VAD VI SYSSLAR MED” En kvalitativ intervjustudie om hur socialsekreterare inom barn- och unga upplever att de påverkas av medias porträttering om socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Gustafsson; Rebecca Damgaard; [2023-02-06]
  Nyckelord :media; massmedia; sociala medier; nyhetsrapportering; socialtjänsten; socialsekreterare; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka dels hur socialsekreterare upplever medias porträttering av socialtjänsten och dels hur socialsekreterare upplever att socialtjänsten och yrkesutövningen påverkas av medias porträttering av socialtjänsten. Genom studien är förhoppningen att nå en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever att de påverkas av porträtteringen. LÄS MER

 2. 2. En tillgång, en belastning, och ett ansvar. : en foucauldiansk diskursanalys om hur människor på flykt har konstruerats i svensk massmedia

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dennis Mihaljevic; [2022]
  Nyckelord :asyl; flykting; diskurs; foucauldiansk diskursanalys; subjektsposition; kategorisering; metafor.;

  Sammanfattning : Denna uppsats strävar efter att undersöka hur människor på flykt konstrueras i svensk massmedia samt vilka beståndsdelar utsagorna bygger på. Detta görs med hjälp av en foucauldiansk diskursanalys och tre analytiska begrepp som består av kategorisering, metaforer och subjektspositioner. LÄS MER

 3. 3. Hur fenomenet incels framställs och kategoriseras. : En översiktsstudie om incel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jonny Jonsson; Björn Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Social Work; Incels; Radicalization; Socialt arbete; Incels; Radikalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna översikt var att utifrån en kvalitativ utgångspunkt sammanställa vetenskapliga studier för att klargöra hur incels framställs inom den offentliga debatten och forskning. Detta för att redogöra för hur incels kan kategoriseras och kunna bedöma vem som kan eller ska arbeta med incels. LÄS MER

 4. 4. Från Holocaust till Förintelsen : Etableringsprocessen av begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Johan Andrée; [2022]
  Nyckelord :Holocaust; Shoah; The Holocaust; Nazism; Jews; The Jewish genocide; Words; Concept; Construction concept; Genocide; History; Concept history; Transnational concept transfer; Semantics; Onomasiological analysis; Semasiological analysis; Lexical semantics; Holocaust; Shoah; Förintelsen; Nazism; Judar; Det judiska folkmordet; Ord; Begrepp; Konstruktionsbegrepp; Folkmord; Historia; Begreppshistoria; Transnationell begreppsöverföring; Semantik; Onomasiologisk analys; Semasiologisk analys; Lexikal semantik.;

  Sammanfattning : Jag har i min masteruppsats, utifrån ett begreppshistoriskt perspektiv med transnationell tillämpning, analyserat begreppsöverföringen och etableringen från begreppet Holocaust till det svenska ordet förintelsen med dess nya betydelse Förintelsen. Jag har även analyserat när, hur och vilka som befäste begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk. LÄS MER

 5. 5. Konstruktioner av sexsäljare och sexförsäljning i massmedia : En jämförande innehållsanalys av nyhetsartiklar i Nya Zeeland och Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annie Jonsson; Indra Ternborg; [2022]
  Nyckelord :Stigma; prostitution; mass media; social constructions; Stigma; Prostitution; massmedia; sociala konstruktioner;

  Sammanfattning : Denna studie använder sig av ett socialkonstruktionistisk perspektiv i en innehållsanalys av konstruktioner av sexsäljare och sexförsäljning i ett urval av nyhetsartiklar från den svenska tidningen Aftonbladet och den nyzeeländska tidningen New Zealand Herald. De identifierade konstruktionerna analyserades med hjälp av stigma och andrefiering för att jämföra stigmat som produceras av konstruktionerna som fanns i tidningarna. LÄS MER