Sökning: "massmedia"

Visar resultat 1 - 5 av 412 uppsatser innehållade ordet massmedia.

 1. 1. INVANDRARE SOM ALDRIG INVANDRADE ATT DEKONSTRUERA BEGREPPET ANDRA GENERATIONENS INVANDRARE Kartläggning och förklaringar av identitetstyper hos personer med utlandsfödda föräldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ramin Shirali; [2019-02-07]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; utländsk bakgrund; socialkonstruktivism; identitetskonstruktion; strukturell lingvistik; minoriteter; binära kategorier; vithet; interpellation; negering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas hur begreppet andra generationens invandrare har dolt en mångfald av olika identitetstyper som personer till utlandsfödda föräldrar kan ha. Att personer födda eller uppvuxna i Sverige klassificeras som andra generationens invandrare är missvisande, eftersom livsförutsättningar och erfarenheter kan ha format olika identitetstyper som inte reflekterar begreppet i fråga. LÄS MER

 2. 2. ”DRIVE BY-SKJUTNINGAR MED KALASJNIKOVS OCH GRANATER - EN TIDSFRÅGA"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Andersson; Emma Tegel; Emilia Gräntz; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; massmedia; medieeffekter; moralpanik; stämpling;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genomföra en kritisk diskursanalys av 25 stycken tidningsartiklar för att studera hur skjutningarna i Malmö under år 2018 porträtterats i massmedia. Av centralt intresse är den mediala retoriken i diskurserna mot bakgrund av risker med medieeffekter kopplade till stämpling och moralpanik. LÄS MER

 3. 3. #Metoo, skalvet som rubbat vår samhällsbild : Om förhållningssätt, tankar och känslor i relation till #metoo-rörelsens budskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Camilla Fors; Emelee Carter; [2019]
  Nyckelord :#metoo-movement; sexual abuse; gender roles; social structure; ;

  Sammanfattning : The purpose of this study is that through qualitative interviews research the #metoo movement’s influence. The research questions involves how the #metoo movement in relation to gender differences and power has affected the subjects of the study to think, feel, and act. LÄS MER

 4. 4. Media och populärkulturs påverkan på elevers syn på religion samt lärarens uppdrag - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonathan Lejon; Simon Jarlsborg; [2019]
  Nyckelord :Massmedia; Media; Populärkultur; Religion; Påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att utforska hur elevers förkunskaper påverkas av den massmedia och den populärkultur som de tar del av samt hur vi som lärare ska förhålla oss till detta och hantera det. Detta görs genom följande frågeställningar: 1. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet i film - Om översättningsstrategier i två italienska dubbningar av Gudfadern.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Charlotte Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Översättning; dialekter; sociolekter; flerspråkighet; massmedia och litteratur; dubbning av film; undertextning; översättningsstrategier; normalisering; amerikansk engelska; New Yorkengelska; italienska; sicilianska; Gudfadern; The Godfather; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka strategier som används vid dubbningen av filmtrilogin Gudfadern från dess amerikanska källtextsammanhang till ett italienskt måltextsammanhang. Syftet är dels att få mer information om hur översättning av flerspråkighet ser ut, dels hur det kan se ut när språkvarieteten som ska översättas är tillgänglig på det språk som det ska översättas till samt om förändringar över tid kan antydas. LÄS MER