Sökning: "massmedia"

Visar resultat 1 - 5 av 439 uppsatser innehållade ordet massmedia.

 1. 1. När Ikaros syster mötte sin publik : En skulpturs liv i offentligheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Martin Blom Lidén; [2020]
  Nyckelord :Respons; betraktare; publik; vandalism; ikonoklasm; offentlig konst; skulptur;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en responshistorisk undersökning av Karin Wards skulptur Ikaros syster och dess möte med sin publik. Syftet är att förstå de starka reaktioner skulpturen väckte. LÄS MER

 2. 2. Fallet Bobby - En studie av massmedias och tingsrättens konstruktion av idealiska offer och gärningspersoner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lovisa Andersson; Fredrik Darlöf Elfqvist; [2020]
  Nyckelord :idealiskt offer; nyhetsvärde; stämpling; gärningsperson; viktimisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur massmedia samt tingsrätten har konstruerat föreställningar kring gärningspersoner och offer i sina beskrivningar av fallet Bobby 2006. Fallet kom att bli uppmärksammat inom svensk massmedia, och har därför valts ut i syfte att studera forskningsfrågan. LÄS MER

 3. 3. Den estetiska och den kulturella postmodernismen : Konst- och kulturdebatt i det svenska 1980-talets dagspress

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Axel Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :postmodernism; kultur; estetik; massmedia; upplysning;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats handlar om den svenska postmodernismen under 1980-talets senare hälft. I undersökningen analyseras debattinlägg och kritik i svensk dagspress där postmodernismen diskuteras. Syftet med uppsatsen är att belysa hur termen postmodernism konstruerades och brukades i svensk dagspress i den allmänna kulturella diskussionen. LÄS MER

 4. 4. ”Om alla tar sitt ansvar så kommer vi tillsammans att klara den här krisen” : En kritisk diskursanalys om framställningen av Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mathilda Sahlström; Linn Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Diskurs; Corona; Covid-19; Massmedia; Myndigheter; Pandemi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur massmedia, myndigheter och hur allmänheten konstruerar bilden av Covid-19-pandemin. Studien baseras på 31 artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter digitala plattformar samt på sju stycken myndighetstexter från Regeringen, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. LÄS MER

 5. 5. Narkotikapolitisk debatt i svensk massmedia : "Sprickor i muren"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Malin Nerf; [2020]
  Nyckelord :Decriminalization; harm reduction; prohibition policy; problem carrier; labeling; Avkriminalisering; skademinimering; repressiv narkotikapolitik; problembärare; stämpling;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to analyze the current Swedish drug policy discussion in mass media. In the discussion several different dividing lines are drawn up which highlights different standpoints in the drug policy. LÄS MER