Sökning: "massmedia"

Visar resultat 1 - 5 av 452 uppsatser innehållade ordet massmedia.

 1. 1. Massmediers Gestaltning av Flyktingar : En Kvalitativ Textanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hugo Jansohn; [2021]
  Nyckelord :Flykting; massmedia; nyhetsrapportering; gestaltning; dagordning; attityd;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine selected parts of established Swedish media and discover different attitudes towards refugees and asylum-seekers. The question that I want to answer is how different attitudes towards refugees are represented and if external events can change media’s approach in a drastic way. LÄS MER

 2. 2. Bibliotek och integration : En diskursanalys av svensk dagspress rapportering om folkbibliotekens integrationsarbete åren 2012–2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johan Strand; [2021]
  Nyckelord :Public libraries; Social integration; Discourse analysis; Mass media; Folkbibliotek; social integration; diskursanalys; massmedia;

  Sammanfattning : Introduction. The study investigates how public libraries integration work was covered in the Swedish daily press during 2012-2020. The aim was to identify prevailing discourses, how they changed over time and how this can be understood in relation to bigger social changes. Method. LÄS MER

 3. 3. A COMPARATIVE STUDY ON HOW THE WORLD WILDLIFE FUND ADAPTED ITS 2014 ENVIRONMENTAL COMMUNICATION CAMPAIGN EARTH HOUR IN SWEDEN AND TURKEY

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Melisa Bergström; [2021]
  Nyckelord :Climate change; Earth Hour; Environment Communication; Narrative Framing; Symbolic Action; Environmental Advocacy Campaigns; Klimatförändringar; Earth Hour; Miljö Kommunikationskampanj;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är ett allvarligt problem som hotar vår planet och alla dess invånare.Världsnaturfonden (World Wildlife Fund) arbetar för att minimera och förhindra de skrämmandekonsekvenser som vi oundvikligen kommer att möta om vi fortsätter att leva och konsumera som vi gör. LÄS MER

 4. 4. Under konstruktion : En diskursanalys av ungdomsbegreppet i två svenska bibliotekstidskrifter 2010–2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Elin Ericsson; Fanny Lindström Högberg; [2021]
  Nyckelord :Youth; Youth in mass media; Discourse analysis; Libraries; Swedish periodicals; ungdomar; ungdomar i massmedia; diskursanalys; bibliotek; tidskrifter;

  Sammanfattning : Introduction: This thesis examines the concept of youth in two Swedish library journals. The aim is to identify prevailing discourses about youths as well as how they are portrayed. In addition, the potential consequences of the discourses are examined. LÄS MER

 5. 5. Hur beskrivs religiösa respektive politiska terrorgrupper i massmedia? - En jämförelse mellan PKK-kurdistan och IS

  L1-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Stina Wisell; [2021]
  Nyckelord :Terrorism; Media; IS; PKK; terrorism motiv; framing-theory; terrororganisation; islamiska staten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media har en väldigt central roll i hur befolkningen uppfattar olika händelser i omvärlden. Terrorism är baserad på rädsla och oförutsägbarhe​t. Detta skapar en nyfikenhet och fascination om hur dessa grupper fungerar. Denna studie innehåller en komparativ analys mellan hur media beskriver terrororganisationerna IS och PKK. LÄS MER