Sökning: "massmedial påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden massmedial påverkan.

 1. 1. Upprätta förlossningsställningar under utdrivningsskedet - en inblick i barnmorskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elisabeth Skantz; Zana Ahmetaj; [2018]
  Nyckelord :Barnmorskor; erfarenheter; upprätta förlossningsställningar; utdrivningsskedet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige föder kvinnan i halvsittande eller gynställning men evidensen pekar på att det kan finnas fördelar med upprätta förlossningsställningar i utdrivningsskedet. Syfte: Syftet var att belysa barnmorskors erfarenheter av upprätta förlossningsställningar i utdrivningsskedet. LÄS MER

 2. 2. Massmedial kommunikation som medel för att åstadkomma tröskeleffekt

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Söderberg; [2016]
  Nyckelord :Diskursanalys; mediediskurs; underrättelseoperation Örnen; kommunikation; massmedia; avskräckning; tröskeleffekt; military-media relations;

  Sammanfattning : Försvarsmaktens underrättelseoperation Örnen i Stockholms skärgård hösten 2014 utgjorde på många sätt ett trendbrott för det svenska militära medlet. För första gången på över ett decennium offentliggjordes bevisad kränkande undervattensverksamhet på svenskt territorium. LÄS MER

 3. 3. Massmedias makt i bolagsstyrningen : Om och hur massmedial publicitet påverkar bolagsstyrningen

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Petersson; Anna Andersson; [2015]
  Nyckelord :bolagsstyrning; massmedia; agentteori;

  Sammanfattning : Background and problem: Corporate Governance is a well-known phenomenon which has been the focus of plenty of research where the board of directors and the CEO have been regarded as important actors. What's affecting decisions regarding these actors has been debated whereas media has been pointed out of having an impact. LÄS MER

 4. 4. Det (o)neutrala språket och dess konsekvenser : En kritisk diskursanalys av nyhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ola Hedblom; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker hur ett användande av språk och bilder i massmedial nyhetsrapportering kan påverka sociala dominansrelationer och ojämna maktrelationer i samhället. Som exempel undersöker uppsatsen hur svensk dagsmedia presenterade och representerade oroligheterna i Husby sommaren 2013. LÄS MER

 5. 5. Förväntningsgapet : Massmedias inverkan på förväntningarna mellan klienter och revisorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Mikael Johansson; Henrik Lindberg; [2007]
  Nyckelord :revision; revisor; klient; massmedial påverkan; förväntningsgap;

  Sammanfattning : Regler och lagar som hanterar revision har över tiden modifierats i syfte att undanröja sannolikheten för att skandaler och oegentligheter skall inträffa på nytt. Dessa regelförändringar har bidragit till att revisorns roll förändrats under det senaste århundradet. LÄS MER