Sökning: "massvaccination"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet massvaccination.

 1. 1. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Helena Sunning; [2019]
  Nyckelord :rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

  Sammanfattning : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. LÄS MER

 2. 2. Valpsjukevirus – ytterligare ett hot mot den biologiska mångfalden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Cecilia Norstedt; [2019]
  Nyckelord :Valpsjukevirus; valpsjuka; viltmedicin; bevarandebiologi; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : De senaste 40 åren har man sett en drastisk minskning av den biologiska mångfalden och man beräknar att vilda djurpopulationer har minskat med 60 % sedan 1970. De största hoten mot den biologiska mångfalden anses vara förlust av habitat och överexploatering, men infektiösa sjukdomar finns listade bland de fem största hoten. LÄS MER

 3. 3. Ibland gör man rätt, men ibland blir rätt fel : Varför den svenska massvaccination 2009 blev ett fiasko

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Stefan König; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Riskhantering i mikrovärldar – En experimentell studie av att använda spel för att studera riskhantering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Emma Andersson; Niklas Berg; [2017]
  Nyckelord :förmågebedömning; förmåga; dynamiskt beslutsfattande; beslutsteori; spelsimulering; mikrovärld; riskhantering; risk; MikroRisk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : It has been shown that it can be difficult to study decision making in a risk management context when traditional methods are used. An alternative to traditional methods is to use micro worlds. A certain type of decision making in the risk management context is about investments in capability which has been studied in this thesis. LÄS MER

 5. 5. Leva och låta dö: Maktutövning genom massvaccinering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Larsson; Johan Bolin; [2012]
  Nyckelord :Biopolitik; A H1N1 ; massvaccinering; Michel Foucault; regerandekomplex; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen, i huvuddrag, har för avsikt att förklara hur vi kan tänka kring massvaccineringen i Sverige av A(H1N1) under hösten 2009 och varför just den var viktig att vaccinera emot samt varför det endast är intressant med vaccination inom staten. Vi har också för avsikt att illustrera vad det säger oss om samhället idag. LÄS MER