Sökning: "mastcellstumör"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet mastcellstumör.

 1. 1. Etiologier till mastocytom hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Falk; [2015]
  Nyckelord :hund; mastcell; mastcellstumör; mastocytom; uppkomst; mekanism; etiologi; kit; canine; dog; mast cell; mast cell tumour; mastocytoma; mechanism; aetiology;

  Sammanfattning : Mastocytom är den vanligaste typen av kutana tumörer som ses hos hundar, och utgör 7-21 % av hundens alla hudtumörer. Majoriteten av alla mastocytom hos hundar uppstår i dermis eller i subkutan vävnad. Etiologin bakom uppkomsten av kutana mastocytom hos hundar är fortfarande inte helt klarlagd, och den är förmodligen multifaktoriell. LÄS MER

 2. 2. Plasmahistaminkoncentration hos hundar med mastocytom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hanna Axelsson Granvik; [2012]
  Nyckelord :mastcell; mastcellstumör; mastocytom; histamin; hund;

  Sammanfattning : Mastcellerna deltar i kroppens immunförsvar och utsöndrar flera signalsubstanser och hormoner ut i vävnaderna, dessa substanser har sedan olika effekter på kroppens organ. Histamin är en av dessa substanser och utsöndras från mastcellerna vid inflammation eller vid allergiska reaktioner. LÄS MER