Sökning: "mastektomi"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet mastektomi.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med en förändrad kropp efter att ha genomgått en mastektomi vid bröstcancerdiagnos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Susanna Borglin; Evelina Lindekrantz; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvinnors reflektioner och erfarenheter efter bröstrekonstruktion : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kim Torgrip; Cecilia Nordström; [2023]
  Nyckelord :Breast cancer; breast reconstruction; mastectomy; experience; Bröstcancer; bröstrekonstruktion; mastektomi; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag är cancer världens näst vanligaste dödsorsak bland människor och i Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen. En behandlingsmetod vid bröstcancer är mastektomi, avlägsnande av bröstvävnad. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av mastektomi vid bröstcancer : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University

  Författare :Linn Almqvist; Viktoria Hagstedt; [2023]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; mastektomi; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt är bröstcancer en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. Var tionde kvinna i Sverige riskerar att utveckla bröstcancer innan de fyller 75 år. Mastektomi är ett ingrepp där hela bröstet med tumören avlägsnas kirurgiskt.Syfte: Beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser efter mastektomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Fahime Ebrahimi; Anisa Guleed; [2023]
  Nyckelord :Bröstcancer; kroppsuppfattning; kvinnor; mastektomi; omvårdnad och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och antal kvinnor som drabbas av den ökas varje år i hela världen. Kirurgi är vanligt förekommande vid bröstcancer och en typ av denna är mastektomi som innebär att hela eller delar av brösten avlägsnas. LÄS MER

 5. 5. Hur behandling av bröstcancer får kvinnan att se sig själv på ett nytt sätt : En litteraturstudie med induktiv ansats baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Felicia Berg Renhorn; Fanny Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Behandling; Bröstcancer; Identitet; Kvinnor; Livsvärld; Patografier; Sexualitet; Självbild.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2020 fick 7570 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer. Under sjukdomsförloppet kommer behandling sättas in för att bota cancern och förebygga att den ska sprida sig och komma tillbaka i framtiden. De vanligaste behandlingarna vid bröstcancer är mastektomi, strålbehandling samt cytostatika. LÄS MER