Sökning: "mastektomi"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet mastektomi.

 1. 1. E-hälsa under behandling för bröstcancer och kvinnans upplevelse av vårdkontakt med sjuksköterska på distans

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Disa Filin; Josefin Florén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Bröstcancer; e-hälsa; kommunikation; telefon; applikation; vårdrelation; livskvalitet; mastektomi; neoadjuvant behandling; cytostatika; strålbehandling; adjuvant behandling; antihormonell behandling; fysisk hälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och de långa behandlingarna präglas av fysiska och psykiska påfrestningar. Likaså att leva med en allvarlig cancersjukdom kan vara påfrestande. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa kvinnan genom behandling med så god livskvalitet som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att vara mastektomerade relaterad till bröstcancer- En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tamara Nikolayeva; Fatemeh Boroumandnia; [2022]
  Nyckelord :Mastektomi; Bröstcancer; Upplevelser; Kvinna; Bröstförlust; Sexualitet; Parrelation; Bröstrekonstruktion; Copingstrategier; Acceptans; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år får flera tusen kvinnor i Sverige bröstcancerdiagnos och antal insjuknande har ökat de senaste decennierna. Bröstcancer behandlas vanligtvis bland annat med mastektomi som medför ett förändrat utseende på kroppen. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av vårdpersonalens bemötande i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Kjestrup; Hanna Andersson; [2022]
  Nyckelord :bröstcancer; mastektomi; patientperspektiv; bemötande; bröstrekonstruktion; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästintill hälften av alla kvinnor som drabbas av bröstcancer i Sverige genomgår mastektomi som behandlingsmetod. Att diagnostiseras med bröstcancer påverkar individen både ur ett psykologiskt och fysiologiskt perspektiv. Kvinnor som förlorar ett eller båda brösten har visat sig påverka deras sexualitet och självbild. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser efter genomförd mastektomi vid bröstcancer : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Sjöö; Ida Berts; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer; women; systematic literature study; mastectomy; experiences.; Bröstcancer; kvinnor; systematisk litteraturstudie; mastektomi; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mastektomi är det vanligaste kirurgiska behandlingsformen vid bröstcancer och innebär att bröstkörtelvävnad avlägsnas. Allt fler yngre kvinnor diagnostiseras med bröstcancer. Detta kan komma att påverka kvinnans identitet genom kroppsuppfattning, självkänsla, sexuella samliv samt relationer. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av hälsa efter mastektomi vid bröstcancer : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellen Bergman; Hanna Eriksen; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Health; Mastectomy; Sense of Coherence SOC ; Hälsa; Mastektomi; KASAM; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen världen över. Samtidigt som antalet drabbade ökar, minskar dödligheten bland annat relaterat till bättre behandlingsmetoder och tidigare upptäckt av cancern. LÄS MER