Sökning: "master genus"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden master genus.

 1. 1. Black Masculinity and White-Cast Sitcoms : Unraveling stereotypes in New Girl

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Marie Zafimehy; [2019]
  Nyckelord :Black feminism; Feminist media studies; Men and masculinities; Representation; New Girl; Sitcoms;

  Sammanfattning : For decades, situational comedies — commonly named “sitcoms” — have been racially segregated on TV between Black-cast sitcoms and White-cast sitcoms. Extensive research has been led about representation of Black and White masculinities in this segregated context. LÄS MER

 2. 2. "Likt Homer Simpson kväver Bart" : En kvalitativ studie om maktutövning och maskulinitet i Morgonpasset i P3

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Klara Engstrand; Axel Palm; [2019]
  Nyckelord :Morgonpasset i P3; gender; power; master suppression techniques; radio.; Morgonpasset i P3; genus; makt; härskartekniker; radio.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att identifiera och undersöka olika beteenden i samtalen mellan män och kvinnor i Morgonpasset i P3 för att avgöra hur de manliga och kvinnliga programledarna samt gästerna talar till varandra utifrån ett maskulinitets- och maktperspektiv. Främst undersöks beteenden bestående av maktutövanden, i form av härskartekniker, samt maskulinitet. LÄS MER

 3. 3. Problematising Conceptualisations of Gender in Feminist Studies : The Place of Age and Children in the Concept of Gender

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Teri Shardlow; [2019]
  Nyckelord :adult-centred; feminist studies; gender; age; children; subjectivity; power knowledge; socio-discursive construction of age; adult child binary; postmodern feminist anti- epistemology; feminist poststructuralism;

  Sammanfattning : Using a feminist poststructuralist approach as a guide, I begin this thesis with the workinghypothesis that gender may be an adult-centred concept in feminist studies. This leads me toask: If the concept of gender in feminist studies is adult-centred, how is this centring formedand maintained? To answer this question, I begin by splitting my analysis into three analyticalsections: age, children, and gender. LÄS MER

 4. 4. Se men inte röra - Före detta gymnasieelevers upplevelser av fysisk kontakt och relationen med deras sångpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Andrea Tjäder; [2019]
  Nyckelord :fysisk kontakt; mästare – lärling; relationellt ledarskap; sångmetodik; sångundervisning; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; master – apprentice; physical contact; relational leadership; singing teaching; vocal pedagogy; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar sånglektionens sociala klimat. Speciellt fokus läggs på den fysiska interaktionen mellan sångpedagog och elev. Bakgrunden till studien finns i spåren efter #metoo då bland annat ett par pedagoger från svenska musikhögskolor fick lämna sina tjänster efter anklagelser om sexuella trakasserier under lektionstid. LÄS MER

 5. 5. "Ovanligt välgymnastiserade töser" : Genus och progressivitet hos Sofiaflickorna 1942-1964

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Beatrice Hargefeldt; [2018]
  Nyckelord :The Sofia Girls; gymnastics; sport history; girlhood research; gender contract; opportunities; experiences; progression; 20th century history.; Sofiaflickorna; gymnastik; idrottshistoria; flickforskning; genuskontrakt; möjligheter; erfarenheter; progressivitet; 1900-talshistoria;

  Sammanfattning : This master’s thesis examines the Swedish gymnastics troupe, the Sofia Girls 1942-1964 from the perspective of gender and girlhood. The aim is to analyse the construction of the Sofia girl by their leader Maja Carlquist, the audience and the girls themselves, focusing on their characteristics, abilities and experiences. LÄS MER