Sökning: "master jazz"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden master jazz.

 1. 1. More and More of Less and Less : Ett poemusikaliskt utforskande i text ton och flöde

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Maria Carlman; [2018]
  Nyckelord :Flow; creative flow; composition tools; reorientation; mimicry; risk; lyrics and instrumental improvisation; composer’s block; writer’s block; Flow; flöde; kompositionsverktyg; reorientering; härmning; risk; sångtext och instrumental improvisation; kompositionskrap; skrivkramp;

  Sammanfattning : Denna text är den skrivna delen av ett kontnärligt masterprojekt vid KMH, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. Arbetets syfte är att utforska perspektiv och ingångar för att främja en kompositionsprocess av text och ton i kreativt flöde och att ringa in dessa i ett slags metod. LÄS MER

 2. 2. Classification of musical genres using hidden Markov models

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Sebastian Dalin-Volsing; [2017]
  Nyckelord :Machine Learning; Genre classification; HMM; MFCC; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The music content online is expanding fast, and music streaming services are in need for algorithms that sort new music. Sorting music by their characteristics often comes down to considering the genre of the music. Numerous studies have been made on automatic classification of audio files using spectral analysis and machine learning methods. LÄS MER

 3. 3. String Theory : att spela jazz på harpa

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Stina Hellberg Agback; [2015]
  Nyckelord :jazz; harpa;

  Sammanfattning : This master thesis is about the production of the record “Brutus” with the band “Trilobit”. Trilobit consists of the three musicians, myself, Stina Hellberg Agback on pedal harp, Simon Svärd on guitar and Karl Jansson on drums. LÄS MER