Sökning: "master password"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden master password.

 1. 1. Webbläsares inbyggda lösenordshanterare : Faktorer som påverkar privatpersoners användning/ickeanvändning av webbläsares inbyggda lösenordshanterare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Jonathan Klaar; Allen Masak; [2021]
  Nyckelord :Password management; technical security; informational security; web browsers builtin password managers; password security; master password; memorization; Lösenordshantering; teknisk säkerhet; informationssäkerhet; webbläsares inbyggda lösenordshanterare; lösenordssäkerhet; huvudlösenord; memorering;

  Sammanfattning : Kunskap om lösenord och deras säkerhet är idag något som förbises av den gemene datoranvändaren. Lösenordshanterare kan både hjälpa och skydda vid hanteringen av lösenord. De flesta webbläsare idag har inbyggda funktioner för lösenordshantering. LÄS MER

 2. 2. Login hardening with Multi-factor Authentication

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Michaela Bergman; [2021]
  Nyckelord :multi-factor authentication; authentication; security; usability; cost; biometrics; biometric authentication; openid connect; oauth 2.0; PKCE; account recovery; security threats; authentication factors; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim with this Master’s Thesis work was to conduct research about different available authenticators, as well as implementing a multi-factor authenticator into the currently used login-application. The research included biometric authentication technologies, and investigation of how to implement these to create a highly secure and customizable multi-factor authentication for My Axis-accounts for Axis Communications in Lund. LÄS MER

 3. 3. Strong Authentication Protocol using PIV Card with Mobile Devices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Mao Kunning; [2013]
  Nyckelord :Mobile Applications Security; Strong Authentication; Smart Card;

  Sammanfattning : Nowadays weak single-factor authentication mechanisms like passwords or passphrases are commonly used. Static passwords are easy to use, just remember them in mind. However it has many security weaknesses and even strong passwords are not strong enough. LÄS MER

 4. 4.  A secure mobile phone-based interactive logon in Windows

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Oleksandr Bodriagov; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Password-based logon schemes have many security weaknesses. Smart card and biometric based authentication solutions are available as a replacement for standard password-based schemes for security sensitive environments. However, the cost of deployment and maintenance of these systems is quite high. LÄS MER