Sökning: "master thesis uppsala information system"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden master thesis uppsala information system.

 1. 1. Medical Information Systems & the Nursing Profession : a Sociotechnical Approach

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Andersson; Ellinor Hallberg; [2018]
  Nyckelord :sociotechnical theory; digitalization; healthcare; nursing profession; management research; knowledge transfer; user involvement; user acceptance; management support; external support;

  Sammanfattning : Due to the digitalization era and challenges faced by the healthcare sector, Medical Information Systems are now being extensively used at hospitals. The implementation of the systems is a complex task which entails a need for careful considerations from a managerial view, since the main purpose with implementing the systems is for managerial control. LÄS MER

 2. 2. Development of a Digital Optimal Filter Platform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Joakim Brykt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is the result of a Master Thesis project which is a part of the Master programme in Electrical Engineering at Uppsala universitet. The purpose of this Master Thesis project is to develop an embedded platform for the design and implementation of optimal digital filters, in particular, the Kalman and the Wiener filter. LÄS MER

 3. 3. Vem är Alma? : Ett aktör-nätverksperspektiv på bibliotekens IT-system.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Katja Naischtein; [2018]
  Nyckelord :Actor-network theory; Integrated library systems; Libraries automation; Information technology; Bibliotekssystem; biblioteksautomatisering; informationsteknik; datorisering;

  Sammanfattning :  Today’s library acquisition, circulation, metadata management, cataloging and administration of all kind of resources are too laborious and cannot be performed manually. These tasks are run by or with the help of an IT-system. LÄS MER

 4. 4. A Study of Creativity and Innovation within Agile Project Management : A Quasi-experimental Case Study of a Scrum Team

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Erik Sjölund; [2018]
  Nyckelord :Creativity; Innovation; Agile methods; Scrum; Management; Management system;

  Sammanfattning : This master thesis has been conducted at Uppsala University and was performed in collaboration with the company Alten Sverige AB during a time period of twenty weeks.The purpose of the study was to enhance the creative and innovational output of agile project teams within the organization by revising and improving an existing management system. LÄS MER

 5. 5. "Det vi gör är på något sätt ändå att berätta en slags story om hur världen ser ut" : Kategoriskapande och marginalisering på svenskspråkiga Wikipedia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Karin Jonsson Sandström; [2018]
  Nyckelord :Library science; Information science; Queer theory; Encyclopedias and dictionaries; Wikis computer science ; Classification; Internet.; Biblioteks- och informationsvetenskap; queerteori; encyklopedier; wikier; klassifikation; internet.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how categorisation of marginalised groups is done on Swedish Wikipedia. Taking its starting point in social constructionism and critical knowledge organisation research, classic knowledge organization is seen as inherently flawed. LÄS MER