Sökning: "master uppsats företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden master uppsats företagsekonomi.

 1. 1. MNEs management of CSR in subsidiaries : A multiple case study in Business Management

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sophia Agebratt; Ellen Khoushaba; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Multinational Enterprise MNE ; subsidiary; management;

  Sammanfattning : Abstract -   Background: Corporate social responsibility (CSR) has been a concept related to corporations for decades and is still highly relevant. The concept has been developed throughout the years, resulting in an extensive concept. LÄS MER

 2. 2. Target Costing i Large Cap : -

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Mohammad Reza Akhbari; Eric Wennberg; [2012]
  Nyckelord :Target costing; cost management; product development; dysfunctional behaviors; performance result; success factors; dynamic capabilities; Large Cap; Target Costing; Cost Management; produktutveckling; dysfunktionella beteenden; prestationsresultat; framgångsfaktorer; dynamisk kapabilitet; Large Cap;

  Sammanfattning : Master Thesis G3 in Business Administration, Business School at Linnaeus University, Management Control, 4FE90E, Spring 2012 Authors: Mohammad Akhbari och Eric Wennberg Tutor: Jan Alpenberg Title: Target Costing in Large Cap Background and problem formulation: Since the 1980s, the product of the company has become increasingly important, because of increased competition and rapid technological development. To succeed in the Product development, “Target Costing” can be used as an important financial tool to calculate costs based on an established price and profit margin. LÄS MER

 3. 3. Koll på SOX : En fallstudie av implementeringen av SAP GRC Version 10  inom delar av ABB-koncernen

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jacob Öberg; Lars Björmsjö; [2012]
  Nyckelord :Interna kontroller; internkontroll; SAP; GRC; SOX; Sarbanes-oxley act;

  Sammanfattning : Magisteruppsats i företagsekonomi inom ramen för Civilekonomprogrammet med företagsekonomisk inriktning vid Internationella Handelshögskolan i JönköpingTitel                                   Koll på SOX – En fallstudie av implementeringen av SAP GRC Version 10 inom delar av ABB-koncernen.Författare                           Lars Björmsjö, Jacob ÖbergHandledare                      Gunnar RimmelÄmnesord                         GRC, intern kontroll, SAP, Sarbanes-Oxley ActSammanfattningBakgrund (och problem): Med de redovisningsskandalerna som skakat den finansiella världen i början av 2000-talet, har lagstiftningen stramats åt för företag för att förhindra att detta inträffar igen. LÄS MER

 4. 4. Vägen till framgång – utifrån företagsledarnas perspektiv: en statistisk analys av Framförföretagen i Gästrikland

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi;

  Författare :Veronika Larsson; Larisa Glazkova; [2012]
  Nyckelord :success; management; business; result; profit; companies; Framgång; ledning; verksamhet; resultat; lönsamhet; företag;

  Sammanfattning : Title: The way to success Level: Final assignment for a Master’s Degree in Business Administration Authors: Larisa Glazkova and Veronika Larsson Supervisor: Jonas Kågström Date: 2011 – January Aim: Many companies are started each year, but only some of them are successful and generate worthwhile profits. Many new companies do not survive the first few years. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors sätt att leda : - berättelser från fyra finska kvinnor i ledande positioner

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Tea Korkeakunnas; [2012]
  Nyckelord :ledarskap; kvinnligt ledarskap; kvotering; jämställdhet;

  Sammanfattning : SammanfattningDatum: 2012.06.08Nivå: D-uppsats i företagsekonomi 15 hpFörfattare: Tea KorkeakunnasHandledare: Docent Birgitta SchwartzTitel: Kvinnors sätt att leda – berättelser från fyra finska kvinnor i ledande positionerProblem: Kvinnorna utgör minoritet i styrelser och chefpositioner, framför allt inom den privata sektorn. LÄS MER