Sökning: "master uppsats socialt arbete"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden master uppsats socialt arbete.

 1. 1. Värderingar, ansvar och affärer : En fallstudie om hur Löfbergs Lilas värderingar påverkar företagets CSR-arbete och affärer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Andrea Bergsten; Elisabeth Malmgren; [2010]
  Nyckelord :Löfbergs Lila; CSR; Corporate Social Responsibility; vision; värderingar; värderingsperspektiv; fördelar; nackdelar; företagsledning; kaffe; familjeägt; familjeföretag; Löfberg;

  Sammanfattning : AbstractThis master thesis is a hermeneutic inspired case study of how the value base regarding the environmental and social responsibility in the Swedish coffee company Löfbergs Lila AB is affecting the company's business. A thesis inspired by hermeneutics means that it is based on two ideas, the one of interaction between entirety and partitions and the one of interpretation (Alvesson & Sköldberg 1994). LÄS MER

 2. 2. Sexuellt riskbeteende och självkänsla hos ungdomar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Brian Unis; [2010]
  Nyckelord :sexual risk behavior; self-esteem; adolescence; självkänsla; sexuellt riskbeteende; adolescens;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Författare (Tillnamn, förnamn)                                                                                                                 Årtal                    Unis, Brian                                                                                                       2010             Arbetets titel Sexuellt riskbeteende och självkänsla hos ungdomarOpublicerad uppsats för magisterexamen.                                                                                                Sidoantal (tot)               Karlstad: Karlstads universitet. LÄS MER