Sökning: "master- uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden master- uppsats.

 1. 1. Hantering av särskilt stora universella värden i Sverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Holényi; [2021-06-15]
  Nyckelord :Outstanding Universal Values; Management Plans; World Heritage; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2021, 30 hpAvancerad nivå2021–03.... LÄS MER

 2. 2. Värdefokuserat tänkande vid målformulering : FN:s globala mål och nystartade företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Vega Louise Norberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Through the formulation of the Global Goals in the Agenda 2030, the UN has set the agenda for global sustainability work through ecological, economic, and social sustainable development. Since the UN's global goals are formulated with a global perspective, it can be difficult for small companies to see how they can contribute to the achieving the UN's global goals. LÄS MER

 3. 3. Preparative chromatographyfor modified oligonucleotides : Method development for modified oligonucleotides, fromanalytical to preparative chromatography

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Rebecka Jasinski; [2021]
  Nyckelord :oligonucleotides; preparative chromatography; scaling-up; ion-pair chromatography; dibutylamine; oligonukleotider; preparativ kromatografi; uppskalning; jonparskromatografi; dibutylamin;

  Sammanfattning : Synthetic oligonucleotides, which are short strings of DNA or RNA, are a grooving area of importance for the pharmaceutical industry and for companies that manufacture diagnostic components. The manufacturing process of synthetic oligonucleotides involves many complex processes that use separation and purification techniques like ion-exchange chromatography, ion-pair reversed phase chromatography and ultra-performance liquid chromatography. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av näringsintaget för äldre boende på ålderdomshem och äldre hemmaboende med hemsjukvård

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Åsa Lönnergård; Anette Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Nordiska näringsrekommendationerna; äldre över 65 år; näringsintag; kostrelaterade följdsjukdomar; livsmedelsteknik; food engineering; Nordic nutritional recommendations; recommended daily nutritional for elderly; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The aging of us humans is individual and occurs gradually over a long period of time. Some functions in the body deteriorate and older people often have difficulty for various reasons to get the amount of nutrition they need, so they usually need to divide their diet into more meals distributed during the day. LÄS MER

 5. 5. Sökandet efter en linje, oregelbundenhet och något : En studie av personlig utveckling inom kompositionsprocessen

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Hammarberg Erika; [2021]
  Nyckelord :composition; creative process; big band; jazz; irrational time signatures; linearity; komposition; kompositionsprocess; storband; jazz; irrationella taktarter; linjäritet;

  Sammanfattning : Denna uppsats har formen av en essä. Syftet var att inom kompositionsprocessen synliggöra och studera viktiga parametrar och utvecklingsområden, samt jämföra resultatet mellan avsikten, slutresultatet av kompositionen och det som hände där emellan. LÄS MER