Sökning: "master- uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden master- uppsats.

 1. 1. The Political Ecology of Green Hydrogen from the global South : An analysis along the socioecological fix framework

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maximilian Rischer; [2023]
  Nyckelord :Socioecological fix; global South; green hydrogen; political ecology; just energy transition; decolonial; uneven development; Hyphen; Socioekologisk fix; globala södern; grön vätgas; politisk ekologi; rättvis energiomställning; avkolonisering; ojämna utvecklingen; Hyphen;

  Sammanfattning : Infrastructural projects to realize the energy transition are framed by governmentsfrom all around the world very positively. This is also the case for green hydrogen,which is considered as a silver bullet to solve multiple crises simultaneously. LÄS MER

 2. 2. Characterization of Pressure and Velocity Fields in Acoustophoresis Using Particle Tracks

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Jonathan Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Acoustofluidics; Acoustophoresis; Ultrasonic Standing Waves; Acoustic fields; Particle tracking; Bio marking; Akustofluidik; Akustofores; Stående Ultraljuds Vågor; Akustiska fält; Particle tracking; Bio-markering;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores the possibility of calculating and using the pressure andvelocity fields responsible for acoustophoresis. The goal was to use simulated data,similar to two-dimensional particle tracks from a specific microfluidic platform, toestimate the force potential and solve the partial differential equation (PDE) thatgoverns the relationship between the force potential and the acoustic fields. LÄS MER

 3. 3. Unauthorised Session Detection with RNN-LSTM Models and Topological Data Analysis

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Nazar Maksymchuk Netterström; [2023]
  Nyckelord :Recurrent Neural Network; Long-Short-Term-Memory; Topological Data Analysis; Session based data; Anomaly detection; Time-series analysis; Imbalanced data; Master thesis; Neurala nätverk; Topologisk data analys; Detektion av avvikelse; Sessionsbaserad data; Tidserieanalys; Inbalancerad data; Masteruppsats;

  Sammanfattning : This thesis explores the possibility of using session-based customers data from Svenska Handelsbanken AB to detect fraudulent sessions. Tools within Topological Data Analysis are employed to analyse customers behavior and examine topological properties such as homology and stable rank at the individual level. LÄS MER

 4. 4. Valutafluktuationer på den svenska aktiemarknaden : Hur påverkar värdet på den svenska kronan den svenska aktiemarknaden?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Nils Jadelind; Emil Johansson; [2023]
  Nyckelord :Exchange rates; OMXS30; Stock returns; Stock index; Exchange index; Regression analysis; KIX-index; OMXS30; Valutakurser; Aktieavkastning; Aktieindex; Valutaindex; Regressionsanalys; KIX-index;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, civilekonomprogrammet Titel: Valutafluktuationer på den svenska aktiemarknaden Bakgrund: Aktiemarknaden och växelkurserna är två avgörande komponenter i världsekonomin. Aktiemarknaden kan påverkas av förändringar i valutakurser, vilket gör det viktigt att förstå hur den fungerar, för att sedan kunna göra smarta investeringsval. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Feasibility of Replicating SPAN-Model's Required Initial Margin Calculations using Machine Learning : A Master Thesis Project for Intraday Margin Call Investigation in the Commodities Market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Clara Branestam; Amanda Sandgren; [2023]
  Nyckelord :Machine Learning; Market Risk; Initial Margin; SPAN-model; Central Counterparty Clearing; Margin Call;

  Sammanfattning : Machine learning is a rapidly growing field within artificial intelligence that an increasing number of individuals and corporations are beginning to utilize. In recent times, the financial sector has also started to recognize the potential of these techniques and methods. LÄS MER