Sökning: "master- uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden master- uppsats.

 1. 1. Franz Meder : En mästerlig porslinsmålare på Gustavsbergs Porslinsfabrik

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annelie Götbring; [2022]
  Nyckelord :Meder; porslin; porslinsmålare; Gustavsbergs porslinsfabrik; prakturnor;

  Sammanfattning : En uppsats om porslinsmålaren Franz Meders person och konstnärskap med fokus på tidenhos Gustavsbergs Porslinsfabrik 1887-1900. Uppsatsen utgår ifrån ett mikrohistoriskt och kontextualiserande perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Avvägningen mellan nationell säkerhet och upphandlingsprinciperna - En undersökning av möjligheten att utesluta leverantörer i upphandling inom försörjningssektorerna, med hänsyn till nationell säkerhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sam Lincoln; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt en. EU law ; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Entities operation in sectors related to water, energy, transport and postal services and some forms of natural resource extraction need to go through a procurement-process when they need to procure services, wares, and construction contracts. In Swedish law this procurement-process is regulated by LUF. LÄS MER

 3. 3. Variable acoustics in multi-functional stadiums

  Master-uppsats, KTH/Teknisk akustik

  Författare :Felix Vernersson; [2022]
  Nyckelord :Variable acoustics; Reflections; Gain; Reverberation; Clarity; Frequency masking; Perception of reflected sounds; Variabel akustik; Reflektioner; Rumsförstärkning; Efterklang; Klarhet; Frekvensmaskering; Uppfattning av reflekterade ljud;

  Sammanfattning : This paper handles the background theory, methods and results of the master thesis project titled "Variable acoustics in multi-functional stadiums". \\ The purpose of the project was to investigate whether variable room acoustics could be applicable to large multi-functional stadiums to improve their ability to adapt the soundscape in the stadium for different types of events. LÄS MER

 4. 4. Papper, Penna, Tärning, Skriv! : En uppsats om rollspelshandböcker som hjälpmedel för kreativa skrivprocesser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sebastian Kärrman; [2022]
  Nyckelord :Rollspel; Kreativt skrivande; skrivprocesser;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker möjligheterna att använda handböcker för Papper-och-penna-rollspels som verktyg för en skribent att utveckla sina skrivprocesser. Uppsatsen utgår ifrån de två handböckerna till rollspelet Dungeons & Dragons 5th Edition, Player’s Handbook samt Dungeon Master’s Guide, och analyserar dessa med fokus på hur spelare och spelledare uppmuntras att skapa sina narrativ och utveckla dessa med hjälp av troper och samarbete med andra spelare. LÄS MER

 5. 5. Aino K – barnen, kärleken och döden: En scenmusikalisk gestaltning av den finsk-estniska författaren Aino Kallas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johanna Maria Fiskaali; [2022]
  Nyckelord :Kallas; Monologue play; Pylkkänen; Scriptwriter; The singer’s expanded role; Song translation; Stage musical performance; Performing Arts;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det här masterarbetet är en processbeskrivning av hur monologpjäsen Aino K – barnen, kärleken och döden blev till. Utgångspunkten för pjäsen var Tauno Pylkkänens sångcykel op. 21, Dödens svan, som består av fem tonsatta dikter av den finsk-estniska författaren Aino Kallas. LÄS MER