Sökning: "mastersuppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet mastersuppsats.

 1. 1. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pauline Green; [2021]
  Nyckelord :lekmiljö; bostadsgård; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och ett större säkerhetstänk överlag har gjort att barn idag har allt färre platser att vistas på i staden. Bostadsgården är ett av få uterum där barn kan vara och dit de kan ta sig själva. LÄS MER

 2. 2. Rektorer emellan : kollegialt lärande vs konkurrens

  Master-uppsats,

  Författare :Annika Bygdén; [2021]
  Nyckelord :Principal; collegial learning; competition; ethnography; nexus analysis; Rektorer; kollegialt lärande; konkurrens; etnografi; nexusanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this master`s thesis has been to both describe the prevalence of collegial learning in a municipal principal's unit, as well as to contribute to an understanding of whether competition between schools can affect the development of the principal's profession, the operations of the schools and the chain of command of the municipality. As theoretical and methodological starting points I have used ethnography, nexus analysis and learning in practice communities. LÄS MER

 3. 3. LISA-PLOT - en studie av lärledarens uppdrag i en externt initierad professionssatsning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marie Pilfalk; [2021]
  Nyckelord :Middle leader; Teacher Leader; the Practice of Teacher Leader; professional learning; Collegial Learning; School Improvement; Mellanledare; Lärledare; Lärledarens praktik; Professionssatsning; Kollegialt lärande; Skolförbättring;

  Sammanfattning : In the present study, a description is made of the teacher leader's role in an externally initiated professional initiative. LISA-PLOT (Linking Instruction and Student Achievment – Professional Learning Observations of Teaching) is a ULF (Developement, Learning and Research)  project where the fields of knowledge within the Swedish subject's didactics and school improvement research together with practice. LÄS MER

 4. 4. Dockless electric scooters and the sustainable mobility transition in Stockholm : User study, stakeholder insights and policy perspectives

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Marcus Miller; [2020]
  Nyckelord :E-scooters; Electric Scooter; Sustainability; Transition; Multi-Level Perspective; Sustainable Transport; Micromobility; Mobility-as-a-Service;

  Sammanfattning : In the context of increasing car ownership in Stockholm, this thesis explores the emergenceof e-scooters in the city and what role they could play in achieving a transition away from carusage.This is explored using theories of sustainable transitions: the multi-level perspective,transition management and strategic niche management. LÄS MER

 5. 5. Predicting vehicle trajectories with inverse reinforcement learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bjartur Hjaltason; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous driving in urban environments is challenging because there are many agents located in the environment all with their own individual agendas. With accurate motion prediction of surrounding agents in the environment, autonomous vehicles can plan for more intelligent behaviors to achieve specified objectives, instead of acting in a purely reactive way. LÄS MER