Sökning: "masteruppsats slu"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden masteruppsats slu.

 1. 1. Stockholms tillfälliga oaser : tillfälliga installationer som ifrågasätter det offentliga rummet: en studie i tillfällig landskapsarkitektur

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Wetterborg; [2018]
  Nyckelord :tillfällig landskapsarkitektur; temporära landskap; tillfällig användning; temporär arkitektur;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats behandlar tillfällig landskapsarkitektur i teori och praktik. Fenomenet tillfällig landskapsarkitektur har studerats och kartlagts med utgångspunkt i konceptet ”Levande Stockholm”, ett tillfälligt landskapsarkitekturprojekt som initierats av Stockholms stad. LÄS MER

 2. 2. Management practices’ effect on milk production, somatic cell count and mastitis in Swedish organic dairy farms

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Josefin Wingren; [2018]
  Nyckelord :organic dairy production; mastitis; somatic cell count; milk production; herd size; housing; management; milking routine;

  Sammanfattning : The most common animal health problem in organic dairy production is mastitis. It is considered to be one of the most serious welfare problem in dairy production, as well as an economic problem as it often leads to a reduced milk yield and reduced profit. LÄS MER

 3. 3. A resilient design approach to climate adaptation of coastal landscape : exploring design principles in facing flood risk and rising sea levels

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Johansson; Elli Sandström; [2018]
  Nyckelord :resilience; landscape architecture; resilient design; global warming; climate change; climate adaptation; sea level rise; flooding; coastal protection;

  Sammanfattning : In the footsteps of human society global warming have caused the world’s oceans to expand due to increased average temperature and further created sea level rise and flooding. Today the most frequent natural disasters are water related which comes with great challenges in designing and planning for coastal protection. LÄS MER

 4. 4. Länken mellan rummet och människan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kani Karem; Lisa Jakobsson Törmä; [2017]
  Nyckelord :miljöpsykologi; gestaltning; offentliga miljöer; torg; landskapsarkitektur; stadsplanering; Jan Gehl;

  Sammanfattning : Målet för denna masteruppsats var att få reda på hur användningen av offentliga platser kan styras av utformningen. I vår studie utgick vi ifrån litteratur inom miljöpsykologi och från Jan Gehls teorier. LÄS MER

 5. 5. Musikarrangemang som hållbarhetsstrategi i Lindängen : projekt och processer i den urbana områdesutvecklingen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sommardal; [2017]
  Nyckelord :medborgardeltagande; samverkan; projektprocesser; områdesutveckling; social hållbarhet; socialt kapital; kultur; pianon; musik; Lindängen; Lindängenstyle; boundary objects;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats bygger på en fallstudie av ett samskapande musikprojekt som genomfördes våren 2016 i ett bostadsområde av lokala aktörer och boende, tillsammans med uppsatsförfattaren. Lindängen, platsen där projektet ägde rum är ett miljonprogramsområde i utkanten av Malmö, med en ung befolkning och problematik som segregering och social exklusion. LÄS MER