Sökning: "masteruppsats uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden masteruppsats uppsala.

 1. 1. Vad betyder Vi är lyhörda i värdegrunder? : En kartläggning och systemisk-funktionell grammatisk analys av vi är-konstruktionen i myndighetstexter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnea Wenell; [2018]
  Nyckelord :värdegrund; svenska; systemisk-funktionell grammatik; myndighetsspråk; ideationell metafunktion; interpersonell metafunktion; presens indikativ;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats handlar om svenska myndigheters värdegrundstexter och har som över­gripande syfte att förstå vi är-konstruktionen. Vi är-konstruktionen innehåller en grammatisk form som prototypiskt beskriver nutid, framtid eller allmängiltiga påståenden, men som tycks användas i en annan betydelse i värdegrunder. LÄS MER

 2. 2. Be active or stay unattractive : Be active or stay unattractive

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Naess; [2017]
  Nyckelord :Small enterprises on the Web; Visual Aesthetics; First Impressions; Web design;

  Sammanfattning : Enterprises utilize information and communication technology, including websites, to market themselves and expand their businesses. However, employing this technology is not always a guarantee of success, especially for small enterprises. This is often due to limited resources and to the extent of having web skills present within the enterprise. LÄS MER

 3. 3. Grönområdesbevarandet vs bostadsbehovet i Stockholms län : med fallstudieinriktning på Sundbyberg och Solna

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Lennartson; [2017]
  Nyckelord :Samhällsplanering; målkonflikter; grönområden; bostadsexploatering och miljörättvisa;

  Sammanfattning : Lennartson, J. 2017. Grönområdesbevarandet vs bostadsbehovet i Stockholms län – med fallstudieinriktning på Sundbyberg och Solna. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. LÄS MER

 4. 4. ”De har sagt att vi ska vara snälla” : -        En studie om högstadieungdomars delaktighet i skolors arbete mot kränkande behandling och diskriminering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annie Forsgren; [2017]
  Nyckelord :barns delaktighet; mobbning; intervjuer;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats utgörs av en kvalitativ studie om ungdomars delaktighet i skolors arbete mot kränkande behandling och diskriminering. I den här studien har högstadieungdomar intervjuats om sina upplevelser av arbetet mot mobbning i deras skolor, och på vilka sätt de själva är delaktiga i det arbetet. LÄS MER

 5. 5. Att argumentera för barns bästa : En studie om barnperspektivets roll i samband med politiskt beslut om rätt till heltid i förskola för barn till föräldralediga i Stockholm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Helena Bergman; [2017]
  Nyckelord :barn- och ungdomsvetenskap; argumentationsanalys; barnperspektiv; barns bästa; förskola; politiska beslut;

  Sammanfattning : Sammanfattning I augusti 2016 skickade kommunstyrelsen i Stockholm ut ett förslag som remiss om att barn till föräldralediga skulle få rätt till 40 timmar i veckan i förskola, istället för 30 timmar. I december fattade kommunfullmäktige beslut i enlighet med förslaget. LÄS MER