Sökning: "masteruppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 295 uppsatser innehållade ordet masteruppsats.

 1. 1. L’EMPLOI DU SUBJONCTIF ET DU CONGIUNTIVO DANS “L’AMICA GENIALE” ET SA TRADUCTION EN FRANÇAIS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anders Sjölin; [2021-02-03]
  Nyckelord :franska; italienska; konjunktiv; komparativ studie; Ferrante;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka förhållandet mellan italienska och franska konjunktiv i ett avgränsat avsnitt av ”Min fantastiska väninna” av Elena Ferrante i italiensk originaltext samt fransk översättning. Står antalet konjunktiv på franska i proportion till antalet italienska konjunktiv i originaltexten? I det fall att konjunktiven är färre på franska, kan det påverka tolkningen av vad som enligt berättaren är hypotetiskt och vad som är sant? Teoretisk utgångspunkt är det s. LÄS MER

 2. 2. Qualitative analysis of a regional public policy for air quality : A case study of Normandie, France

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Arthur Avenas; [2021]
  Nyckelord :Atmospheric pollution; Atmosphere Protection Plan; policy planning; legislation; incentive measures; best practices; reduction of emissions; regional scale; case study; Normandie;

  Sammanfattning : Today, outdoor air quality occupies an important place into civic dialogue because of the many impacts of atmospheric pollution on health. Different legislations and strategies have thus been implemented across the world to improve outdoor air quality. LÄS MER

 3. 3. Application of Deep Q-learning for Vision Control on Atari Environments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Jim Öhman; [2021]
  Nyckelord :Reinforcement learning; Atari 2600; Deep Q-learning; Myopic Agents; Vision Control; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The success of Reinforcement Learning (RL) has mostly been in artificial domains, with only some successful real-world applications. One of the reasons being that most real-world domains fail to satisfy a set of assumptions of RL theory. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av samverkansprojekt i entreprenadorganisationer : Definitioner, affärsmodeller och lärande

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Joel Portinson; Laura Lagerfeldt; [2021]
  Nyckelord :Partnering; collaboration; knowledge feedback; Knowledge Governance; project-based organisation; construction industry; building and infrastructure; Samverkan; partnering; samarbete; kunskapsåterföring; Knowledge Governance; projektbaserade organisationer; byggindustrin; Hus och Anläggning;

  Sammanfattning : Samverkan har internationellt uppmärksammats som en lösning på de utmaningar byggindustrin möter. Utmaningar har tidigare belysts som komplexa processer och idag finns en utveckling där projekten är både större och mer komplicerade, vilket kräver en bättre koordinering av resurser. LÄS MER

 5. 5. Cereals as ‘leftover biomass’ : an analysis of Swedish cereal production from the perspective of feed-food competition

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Beatrice Tillgren; [2021]
  Nyckelord :feed-food competition; left-over biomass; low‐opportunity‐cost feedstuff; cereals; cereal quality; wheat; rye; barley; oats; Swedish cereal production;

  Sammanfattning : In a time with climate change and a growing population it is important to use the arable land as effectively as possible to ensure food security and minimize environmental impacts. Currently, livestock production uses 70% of all agricultural land which highlights the competition between the usage of land for crops for feed rather than for human consumption. LÄS MER