Sökning: "mat översättning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden mat översättning.

 1. 1. Konsistensanpassning för personer med dysfagi: Översättning och kulturell anpassning av International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Dahlström; Ida Henning; [2021-02-12]
  Nyckelord :IDDSI; dysfagi; översättning; konsistensanpassning; kulturell anpassning; IDDSI; dysphagia; translation; consistency modification; cultural adaptation;

  Sammanfattning : Swallowing difficulties (dysphagia) are estimated to affect 590 million peopleworldwide. Food or fluid consistency modification is a common intervention for peoplewith dysphagia. This study aims to translate and culturally adapt the InternationalDysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) to Swedish. LÄS MER

 2. 2. Hur översätts den nationella livsmedelsstrategin till lokal verkstad? : en fallstudie utifrån Grästorps kommuns förutsättningar

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Skalstad; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsstrategi; översättning; aktör; nätverk; resurser; Grästorp;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka hur en lokal implementering av den nationella livsmedelsstrategin kan se ut, med det planerade ar-betet i Grästorps kommun och de lokala förutsättningarna där som ex-empel. Kommunen har uttryckt ett stort intresse för att arbeta med frågan och många praktiska förutsättningar talar för en lokal satsning på livsmedelsstrategiskt arbete. LÄS MER

 3. 3. Svengelska och engelska importord i nutidssvenskan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Fälthammar Schippers; [2015-02-13]
  Nyckelord :lånord; importord; främmandeord;

  Sammanfattning : Specialarbete 15 poängTitel: Svengelska och engelska importord i nutidssvenskanFörfattare: Anna Fälthammar SchippersTermin och år: Höstterminen 2014Kursansvarig institution: Institutionen för svenska språketHandledare: Maja LindforsExaminator: Richard Johansson.... LÄS MER

 4. 4. Hantering av svenska kulturspecifika referenser i en engelsk och tjeckisk översättning av Stieg Larssons Män som hatar kvinnor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Takac Adrian; [2015]
  Nyckelord :översättning; översättningsstrategier; kulturspecifika referenser; svenska; tjeckiska; engelska; Stieg Larsson;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra den engelska och tjeckiska översättningen av Stieg Larssons kriminalroman Män som hatar kvinnor och undersöka hur svenska kulturspecifika referenser har hanterats  och om de överatta texterna blev domesticerade (målspråksorienterade) eller exotiserade (källspråksorienterade). Detta undersöks genom att kategorisera de svenska kulturspecifika referenser som finns i boken och genom att kartlägga de översättningstekniker som översättarna använt sig av vid översättningen samt genom att utföra en statistisk analys av översättningsteknikernas fördelning i texterna. LÄS MER

 5. 5. Värdskap som berör : En explorativ studie om autencitet inom värdskap

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi

  Författare :Isabella Ankarberg; Madeleine Nylander; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en värld där människor allt oftare befinner sig på resande fot, ökar efterfrågan på hotell, restauranger och upplevelser. Hospitality har kommit att beteckna bland annat omhändertagandet av gäster med hjälp av logi, mat och underhållning. LÄS MER