Sökning: "mat analys"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden mat analys.

 1. 1. Från Östgötaslätten till matupplevelse : En kvalitativ studie av värdekedjan mellan producent, grossist och restaurang på en lokal marknad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Gunnarsson Folkegård; Sebastian Olivares; [2020]
  Nyckelord :Valuechain; locally produced raw materials; local market; wholesale; added value; value-creating; producers; Värdekedja; lokalt producerade råvaror; lokal marknad; grossist; mervärde; värdeskapande; producent;

  Sammanfattning : Restaurangutläggen har ökat sedan 2010 och efterfrågan på lokalt producerad mat har ökat allt mer senaste tiden, vars syfte inte längre enbart syftar till att mätta idag. Trender har lett till att mervärden inom mat såsom kvalité, hållbarhet och ursprung efterfrågas, varpå restauranger har anpassat sig till detta för att skapa en matupplevelse. LÄS MER

 2. 2. Mat och måltidsmiljö : En litteraturstudie om faktorer som kan påverka mat och måltidsmiljö för personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Oliver Fallman; Annika Åkerblom; [2020]
  Nyckelord :Demens; vårdpersonal; personcentrerad omvårdnad; måltidsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människan lever längre vilket medför utökat behov av en mer komplex sjukvård. Ökad ålder medför ökad risk för demenssjukdom vilket kan öka risken för nedsatt aptit och ätsvårigheter. Detta kan leda till undernäring som medför risk för infektion och andra sjukdomstillstånd. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av olika konserveringsmedel genom belastningstest i ett flytande livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Elna Crona; Nathalie Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Microbiological challenge testing; food spoilage; hurdle technology; clean label; natural preservatives; chemical preservatives; Mikrobiologiskt belastningstest; matförskämning; hurdle teknik; ren etikett; naturliga konserveringsmedel; kemiska konserveringsmedel;

  Sammanfattning : Inledning En tredjedel av den mat som produceras i världen slängs (United Nations Development Programme [UNDP], 2020) och de livsmedelsförstörande mikroorganismerna är ett vanligt förekommande problem och en bidragande orsak till det globala matsvinnet (Snyder & Worobo, 2018). Livsmedelsindustrin använder därför olika hurdletekniker för att minimera risken för tillväxt av förskämningsorganismer (Snyder & Worobo, 2018). LÄS MER

 4. 4. ”Jag vill inte smaka på maten”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pamela Strandberg; Sara Salmins; [2020]
  Nyckelord :Matneofobi; Social interaktion; Barn; Omsorgsetik; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilken kunskap förskollärare har av matneofobi och hur de praktiskt arbetar med att få barnen till att smaka på maten för att utveckla barns smakpreferenser. Även hur pedagogerna bemöter barnen i och utanför måltidsituationer samt på vilket sätt de tolkar läroplanen om hälsa. LÄS MER

 5. 5. Är det samhällsekonomiskt lönsamt att odla soja i Sverige?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felix Sunesson; [2020]
  Nyckelord :soya; Sweden; Brazil; land change; hydroponic farming; vertical farming.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze if soya framing would be nationally-economical to produce with a vertical hydroponic system, compared to being imported from Brazil. With the intention to study the production cost and climate impact effects of local production. LÄS MER