Sökning: "mat analys"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden mat analys.

 1. 1. Män och kvinnor på Tinder En jämförande undersökning av hur en framställer sig, i ord och med emojier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Agnes Hillert; [2019-09-19]
  Nyckelord :Tinder; emoji; chatt; sociolingvistik; genusanalys;

  Sammanfattning : Detta är en sociolingvistisk undersökning med en kvantitativ analys av tematiken i profiltexter på Tinder. Syftet är att studera hur män respektive kvinnor framställer sig i sina profiltexter, i ord och med emojier. Det finns två forskningsfrågor: 1. Vilka teman tar män respektive kvinnor upp i ord? 2. LÄS MER

 2. 2. Familjens påverkan på omvårdnaden: Jordanska sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karl Dahlberg; Martin Kjellman; [2019-08-16]
  Nyckelord :Semistrukturerade intervjuer; sjuksköterskor; familjens påverkan på vården; familjecentrerad vård; mellanöstern; omvårdnad;

  Sammanfattning : Familjen är en oundviklig del i vården och i tidigare forskning ses brist på studier som belyser sjuksköterskors uppfattning om familjens roll i vården. Föreliggande studie är genomförd i Jordanien i syftet att belysa sjuksköterskans uppfattning om familjens roll och dess påverkan på omvårdnadsarbetet i Jordanien. LÄS MER

 3. 3. FANTASIER OM MAT : Manliga foodies och foodporn på Instagram, en tematisk analys av bildinnehåll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kristian Aronsson; Max Grönborg; [2019]
  Nyckelord :Foodporn; Överflöd; Instagram; Foodie; Iögonenfallande konsumtion;

  Sammanfattning : Foodporn är idag ett stort fenomen på sociala medier och på Instagram, detta fenomen präglas inte minst av hur så kallade foodies – matinfluencers – delar med sig av bilder. Tidigare forskning menar att det går att göra många liknelser mellan foodporn och pornografi. LÄS MER

 4. 4. Mat som relationsbyggare mellan människor och platser : en studie om hur restaurangers och kockars potential som kunskapsalstrande aktörer kan bidra till mer hållbara städer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Love Silow; [2019]
  Nyckelord :mat; restauranger; kockar; Malmö; platsanknytning; identitet; hållbara städer; urbana matlandskap;

  Sammanfattning : I denna text kommer det argumenteras att restauranger och kockar via sitt dagliga arbete bidrar med kunskap och erbjuder centrala platser för utvecklingen av urbana matlandskap. Argumentationen bygger på en fallstudie och analys av fyra restauranger i Malmö. LÄS MER

 5. 5. "Att mata monstret" : en kvalitativ studie om gymnasieelevers kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Miriam Berg; Sara Zaaroura; [2019]
  Nyckelord :High school students; body image; social media; idealistic body; body control; norm; Gymnasieelever; kroppsuppfattning; sociala medier; kroppsideal; kontrollerad kropp; norm;

  Sammanfattning : Background: Previous research has shown that body image can have an impact on wellbeing. A negative body image can increase psychological suffering and have physical implications on health. A positive body image can provide protection against external factors that could lead to a negative body image. LÄS MER