Sökning: "mat geografi"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden mat geografi.

 1. 1. Vinturism i Skåne : En studie om varför vingårdar i Sverige kommit bli en attraktion och hur de valt att marknadsföra sig som en besöksverksamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Anna Antal; [2021]
  Nyckelord :Wine tourism; marketing strategies; marketing; wine attraction; winery attributes; wineries;

  Sammanfattning : This study examines how wineries in Skåne market themselves as a visitor business. What their work on marketing strategies looks like and what attractiveness wineries have. It is a qualitative study based on semi-structured interviews with winery owners and winemakers from four different wineries in Skåne. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter til val av färdmedel : En jämförelsestudie mellan tätorter i Karlstad kommun

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Helgesson; Sofie Heggen; [2020]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; färdmedel; tätort; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Studien görs i syfte att undersöka skillnader i möjligheterna att välja färdmedel för invånarna i den större tätorten jämfört med de mindre tätorterna, samt vilka faktorer som påverkar valet. Studiens frågeställningar är: Hur ser förutsättningarna för val av färdmedel ut, i de mindre tätorterna jämfört med i den större tätorten? och Vilka faktorer påverkar individens möjlighet att välja färdmedel i de mindre tätorterna jämfört med i den större tätorten? Metoden som är vald för studien är kvantitativ i form av en enkätundersökning. LÄS MER

 3. 3. Exploring methods for detecting maize plant density using Structure-from-Motion point clouds

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Albin Tveitan Käppi; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; Maize plant density; Structure from Motion; Unmanned Aerial Vehicles UAV ; Photogrammetry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jordens befolkning förväntas öka de kommande årtiondena. Detta kan skapa osäkerhet kring livsmedelsförsörjning och kräver en mer produktiv livsmedelssektor samt metoder för att bedöma tillgång på livsmedel i förhållande till efterfrågan. LÄS MER

 4. 4. Vinturism : En studie om hur researrangörer marknadsför och lyfter fram regionen Piemonte

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för geografi och turism; Karlstads universitet/Avdelningen för geografi och turism

  Författare :Helen Fors; Johanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :vinturism; marknadsföring; paketering; vinresor; Piemonte.;

  Sammanfattning : Studiens fokus är vinturism i regionen Piemonte, och hur man använder vinet i sin marknadsföring och paketering, för att skapa turism i området. Vi har i vår fallstudie utgått ifrån olika researrangörer och gjort nedslag i deras upplägg av resor. LÄS MER

 5. 5. TYPISK FOODIE : Projektrapport för skapandet av magasinet FOODIE

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Madeleine Blom; Frida Jernfält; [2015]
  Nyckelord :Typografi; Semiotik; Läsbarhet; Läsupplevelse; Denotation och Konnotation; målgrupp;

  Sammanfattning : This report discusses typography and image connected to the creation of the food magazine FOODIE. Based on the research that is now available on typography we ask questions about why research on readability is overrepresented in this area? We are putting typography in a context of semiotics, denotation and connotation and based on that we put together a magazine that appeal to and influence the specific target group that is discussed in the end the report. LÄS MER